Ľubo Stacho 6 / Jób

ZACHOR je filmovým projektom Ľuba Stacha, kde sa venuje téme koncentračného tábora v Novákoch počas II. svetovej vojny a dokumentuje výpovede ľudí, ktorí tam boli. Taktiež film JÓB na príklade jedného muža dokumentuje dobu, ktorá sa prekrýva s dejinnými udalosťami počas Slovenského štátu. Partnerom ...

Ľubo Stacho 5 / Návrat stratených

Projekty NÁVRAT STRATENÝCH, PLÁTNA SPOMIENOK A ZABÚDANIA a PREČO SME TAKÍ Ľuba Stacha pracujú s historickou pamäťou a dokumentujú autorov záujem o osobné príbehy, ktoré s vlastnou autorskou technikou pretvára na inštalácie. Jedným z miest vystavenia takto zameraného projektu bola účasž na cykle Pamä ...

Ľubo Stacho 4 / Obchodná

Obchodná ulica v Bratislave sa stala centrom záujmu výtvarníka Ľuba Stacha. V 80-tych rokoch začal pravidelne zaznámenávať výklady obchodov a vytvoril tak jedinečný autorský časozberný projekt, s ktorým pracoval aj v 90-tych a nultých rokoch. V rozhovore s Janou Geržovou hovorí o detailoch tohto pro ...

Ľubo Stacho 3 / Posuny hraníc fotografie

Rozprávanie výtvarníka Ľuba Stacha o svojich projektoch v prostredí výtvarnej scény v 80-tych rokoch 20. storočia. Spolupracuje s Radislavom Matuštíkom nielen v MDKO v Bratislave, pripravuje výstavu Jindřichovi Štreitovi v galérii Profil a taktiež organizuje radu výstav v Galérii v paneláku, byte, v ...

Ľubo Stacho 2 / Manifest času

Rozhovor Ľuba Stacha s Janou Geržovou o ikonickom diptychu autora MANIFEST ČASU. Naplno sa ukazuje práca s časozberom, ktorý je možné vidieť aj v práci SLNKO MÔJHO ATELIÉRU. V rozhovore zaznie aj komentár fotografa k osobnostiam ako Jan Saudek, Irena Blühová, Tony Dufek či Emil Zavadil.

Ľubo Stacho 1 / Konceptuálny dokument

Rozhovor Ľuba Stacha s Janou Geržovou o vzťahu autora k fotografii a jeho začiatkoch, prvé série zo života na internátoch ŠTUDENTI, kde býval a séria, ktorá vznikla návštevmi na oddelení v nemocnici POVEDZ MI ZLÁ NEMOC. Hovorí taktiež o pedagógovi Vladimírovi Birgusovi a v závere I. časti rozhovoru ...

Veronika Rónaiova 4 / Dedičstvo

Veronika Rónaiová vedome a programovo pracuje s privlastnením, rozvíja SOCIÁLNE SONDY, čo je aj názov jej výstavného projektu. Tento fenomén v jej tvorbe dokumentuje aj výstava VNÍMAŤ SVOJE LIMITY. O svojich rodičoch, tiež výtvarníkoch Márii a Juliánovi Filovi, Bratislave 50-tych rokov ako i aktivit ...

Veronika Rónaiova 3 / Vrstvenia

Vrstvenia, opakované príbehy, výstava vo výstave. Fenomény, ktoré sa v rozhovore Veroniky Rónaiovej s Mirou Sikorovou-Putišovou formujú a dokumentujú autorkin dialóg na moli výtvarného umenia s jej otcom Juliánom Filom, manželom Petrom Rónaiom či Vladimírom Kordošom.

Veronika Rónaiova 2 / Vygumovaná výstava

Pri deinštalácii výstavy MALÁ RETROSPEKTÍVA v Považskej galérii umenia v Žiline vznikla jedinečná performance, aj o tejto sa rozpráva Veronika Rónaiová s Mirou Sikorovou-Putišovou v 2. časti dialógu.

SK Veronika Rónaiova 1 / Archeológia emócií

Rozhovor Veroniky Rónaiovej s Mirou Sikorovou-Putišovou. V tomto dieli sa maliarka zameriava na svoje výstavy VIDENIE v Cik Cak Centre v Bratislave a MALÁ RETROSPEKTÍVA v Považskej galérii umenia v Žiline, ktoré kurátorsky zastrešovala práve Mira Sikorová-Putišová. Taktiež spomínajú výstavy ARCHELÓG ...

Peter Kalmus 4 / Puškvorec obyčajný

Peter Kalmus v rozhovore s Luciou Stach. "Chvala Bohu že som to prežil." Takto hovorí o svojom zážitku z leta 2020 Peter Kalmus, práve chystajúc svoj autorský projekt pre festival Pohoda.

Peter Kalmus 3 / Divoch mestský

Peter Kalmus v rozhovore s Luciou Stach. Petra Kalmusa by sme mohli titulovat aj ako "Kumulátora posadnutého slobodou". Dokumentuje to aj priestor jeho ateliéru v Piešťanoch, kde vzniká jedno rozsiahle prostredie z rôznych objektov. V tomto dieli Kalmus hovorí o svojej výstave DIELO v Dome umenia v ...

Peter Kalmus 2 / Legenda o umelcovi II

Peter Kalmus v rozhovore s Luciou Stach. V druhom dieli pokračuje svoje rozpávanie o mldosti, beatnikoch, kontaktoch s Prahou, Jazzovou sekciou, a Fluxusom. Takisto hovorí o atmosfére v Košiciach a Piešťanoch, kde žil a tvoril.

Peter Kalmus 1 / Legenda o umelcovi I

Peter Kalmus v rozhovore s Luciou Stach. V prvom dieli sa Kalmusove rozprávanie sústreďuje na rodinnú históriu na pozadí dôležitých historických udalostí. Klamus opisuje situáciu v Prahe v 60-tych rokoch, kontakty s Činoherným klubom, uvádza vplyvné periodiká Světová četba a Mladá tvorba. Toto všetk ...

Otis Laubert 3 / Od Samovej ríše po Múzeum

Otis Laubert v rozhovore s Evou Čarnokou o "Samovej ríši", ateliéri a pracovnej dielni, kde autor v spolupráci so svojimi asistentmi realizuje svoje diela. V rozhovore sa takisto venujú Múzeu Otisa Lauberta, ktoré fungovalo v Bratislave jeden rok. V závere rozhovoru sa ešte detailne pristavia pri té ...

Otis Laubert 2 / Aucájder ide do sveta

Otis Laubert v rozhovore s Evou Čarnokou o účastiach na medzinárodných výstavách, osobitne spolupráca s Knoll Gallery a výstavy v Gropius Bau v Berlíne a Mattress Factory v Pittsburghu.

Otis Laubert 1 / Beatnik, futbalista a galerista

Otis Laubert v rozhovore s Evou Čarnokou o svojej tvorbe v 70-tych a 80-tych rokoch, účasti na 1. otvorenom ateliéri a pobočke Guggenheimovho múzea v Bratislave. Takisto o beatnickom období a vášni pre futbal.

Kunsthalle Bratislava Vzdelávanie 2020

Kunsthalle Bratislava Vzdelávanie POĎ SI KRESLIŤ! Prázdniny v Kunsthalle LAB Nakresli si ovečku Detský sprievodca Daniela Čarná Lucia Kotvanová Koncept cyklu: Stano Masár Kamera a strih: Marek Valovčin Miesto a rok záznamu: Bratislava, 2020

Moc bezmocných Kunsthalle Bratislava 2020

Moc bezmocných Politické aspekty v slovenskom a českom umení po roku 1989 kurátorka. Lenka Kukurová 22. 11. 2019 – 5. 7. 2020 Kunsthalle, Bratislava komentár: Zuzana Štefková Koncept cyklu: Stano Masár Kamera a strih: Marek Valovčin Miesto a rok záznamu: KHB, 2020

Priestor oslobodeného času, GJK Banská Štiavnica 2020

Priestor oslobodeného času Lucia Tkáčová a Mária Janušová 2019 – 2020 Galéria Jozefa Kollára, Banská Štiavnica Človek kričiaci do nekonečného ticha Šimon Patkoš 22. 12. 2019 – 20. 3. 2020 Galéria Jozefa Kollára, Banská Štiavnica Koncept cyklu: Stano Masár Kamera a strih: Marek Valovčin Miesto a ro ...

Zlaté časy / Lucia Tkáčová a Mária Janušová 2020

Zlaté časy Lucia Tkáčová a Mária Janušová 2019 – 2020 Galéria Jozefa Kollára, Banská Štiavnica komentár/Mira Keratová Koncept cyklu: Stano Masár Kamera a strih: Marek Valovčin Miesto a rok záznamu:Banská Štiavnica, 2020

Monika a Bohuš Kubinskí: Pohyb pamäti, Nová synagóga, 2020

Reportáž Beaty Jablonskej z výstavy autorskej dvojice Moniky a Bohuša Kubinských, kurátor Omar Mirza. Ústredným dielom výstavy je multimediálny objekt To Cache, ktorý vznikol v spolupráci s hudobníkom Ferom Királym. Súčasťou výstavy je aj niekoľko ďalších objektov, malieb a projekt One Table otváraj ...

Ľubomír Ďurček – IV. diel – Pestovateľ kultúry

Ľubomír Ďurček v rozhovore s Jánom Kralovičom. Konzultácie boli autorovým programom práce s amatérskymi výtvarníkmi. Spolupracoval taktiež s Júliusom Kollerom, ktorý takisto viedol Tvorivé konfrontácie s amatérmi. Spoločné projekty s Júliusom Kollerom. Nová vážnosť, situácia po Nežnej revolúcii, akt ...

Ľubomír Ďurček – II. diel – Vytváranie situácií

Ľubomír Ďurček v rozhovore s Jánom Kralovičom. Pohľad na autorovu tvorbu zo 70. rokov a 80. rokov, jeho pedagogická činnosť na SPŠ grafickej v Bratislave a programovanie súvisiace najmä s autorskou koncepciou v priestore komunikácie študent – pedagóg.

Ľubomír Ďurček – I. diel – Vlastné cvičenia

Ľubomír Ďurček v rozhovore s Jánom Kralovičom. Témou je hľadanie východísk výtvarníkovej tvorby, formovanie jeho autorského programu. Situácia a komunikácia, literatúra, ktorá autora ovplyvnila, stretnutie s Milošom Lakym aj štúdium na VŠVU v Bratislave.

Ladislav Čarný – II. diel / Dopredu – dozadu

Ladislav Čarný v rozhovore s Janou Geržovou. Témami sú práce autora ako Pasce na svetlo, Svetelná línia (site-specific inštalácia v sakrálnom priestore v Marianke), aj pocty (Marcelovi Duchampovi – Akt pocty aktu) a zrkadlové Portréty.

Ladislav Čarný – I diel – Napriek normalizácii

Ladislav Čarný v rozhovore s Janou Geržovou. Témami sú štúdiá výtvarníka na bratislavskej akadémii v ateliéri Petra Matejku a formovanie jeho autorského programu v 70-tych a 80-tych rokoch 20. st. na tzv. neoficiálnej scéne.Čarný spomína aj na ďalších výtvarníkov a diela či výstavy, ako napríklad Bi ...

Peter Rónai IV – Termín v MoMA

Peter Rónai v rozhovore s Alenou Vrbanovou. Témami sú výstavy autora za posledných 10 rokov a spolupráca na autorských výstavách s Vladimírom Beskidom a výstava Rohožky v G19 v Bratislave.

Peter Rónai III – Nová vážnosť

Peter Rónai v rozhovore s Alenou Vrbanovou. Témou rozhovoru je umelecká skupina Nová vážnosť, jej vznik a program a taktiež autorský program OFU – Opačne Fungujúce Umenie.

Peter Rónai II – Anti Malevič

Peter Rónai v rozhovore s Alenou Vrbanovou. Témami sú štúdiá kontakty s oslovenskou súdobou scénou v čase totality, autorova séria diel s názvom Anti-Malevič

Noc Jazdca 03-19

Diskusia Richarda Gregora a Miry Sikorovej-Putišovej s Radkou Nedomovou a Marcelom Benčíkom O novej expozícii diel Miloša Alexandra Bazovského v GMAB v Trenčíne a možnostiach výstavného dizajnu 19. augusta 2019 v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne Diskusia sa venuje expozícii diel Miloša Alexand ...

Noc Jazdca 02

Diskusiu Richarda Gregora s Beatou Jablonskou na tému „Československý koncept“ alebo „Bratislavský konceptualizmus?“ 18. augusta 2019 v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa Debata nadväzuje na výstavu „ČS Koncept 70. let“ (Galéria FAIT, Brno 2017/2018) a na medzinárodnú konferenciu „Je možné hovoriť o ...

Noc Jazdca 01 / Ľudmila Kasaj Poláčková a Omar Mirza

Kurátori Nitrianskej galérie v Nitre / Ľudmila Kasaj Poláčková a Omar Mirza v rozhovore s Richardom Gregorom Sú kurátorské výstavy na Slovensku od 60-tych rokov možné vzory pre dnešné kurátorské projekty? Sú kurátorské štúdiá dôležitou súčasťou vzdelávania budúceho kurátora? Sú výstavy v Nitriann ...

Objektívne Kunsthalle Bratislava 2018

Cyklus In Site Out Site Recenzia: Lucia Miklošková Príspevky: Vladimír Beskid Koncept cyklu: Stano Masár Kamera: Marek Valovčin Strih: Michal Baránek Miesto a rok záznamu: Bratislava, 2018

Michal Moravčík United We Stand 2018

Cyklus In Site Out Site Recenzia: Alena Vrbanová Príspevky: Jana Kapelová, Mira Keratová, Martin Piaček Koncept cyklu: Stano Masár Kamera: Marek Valovčin Strih: Michal Baránek Miesto a rok záznamu: Banská Bystrica, Žilina, 2018

Orly a holubice Kunsthalle Bratislava 2018

Cyklus In Site Out Site Recenzia: Ján Kralovič Príspevky: Lenka Kukurová, Omar Mirza, Monika a Bohuš Kubinskí, Ivana Šáteková Koncept cyklu: Stano Masár Kamera: Marek Valovčin Strih: Michal Baránek Miesto a rok záznamu: Bratislava, 2018

TRAM 2018

Cyklus In Site Out Site Recenzia: Omar Mirza Príspevky: Juraj Čarný, Otis Laubert, Dano Dida, Gottfried Gusenbauer, Brigitte Felderer, David Možný Koncept cyklu: Stano Masár Kamera: Marek Valovčin Strih: Michal Baránek Miesto a rok záznamu: Bratislava – Viedeň, 2018

Ján Zavarský / Biely priestor v bielom priestore / I. časť

Cyklus Titáni a Matadori Koncept prezentácie: Beata Jablonská Koncept cyklu: Stano Masár Kamera a strih: Marek Valovčin, Ivan Olvecký Miesto a rok záznamu: Bratislava, 2017 Ján Zavarský (1948) Aj keď vyštudoval scénografiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1968 – 1974), patrí aj k význ ...

TRANZIT.SK na ViennaFair vo Viedni

Cyklus In Site Out Site Recenzia: Omar Mirza Koncept cyklu: Stano Masár Kamera: Marek Valovčin Strih: Michal Baránek Miesto a rok záznamu: Viedeň, 2018

Efemérne dialógy 02 Angažované umenie diel 1.

Video-záznam rozhovoru Lenky Kukurovej s výtvarníčkami Pavlínou Fichta Čiernou, Ilonou Németh a výtvarníkom Petrom Kalmusom. Séria EFEMÉRNE DIALÓGY sa venuje v každom dieli istému fenoménu vizuálneho umenia. Pozvaní hostia rozoberajú tento fenomén cez tvorbu zúčastnených výtvarníkov. Vzniká tak istý ...

Efemérne dialógy 02 Angažované umenie diel 2.

Video-záznam rozhovoru Lenky Kukurovej s výtvarníčkami Pavlínou Fichta Čiernou, Ilonou Németh a výtvarníkom Petrom Kalmusom. Séria EFEMÉRNE DIALÓGY sa venuje v každom dieli istému fenoménu vizuálneho umenia. Pozvaní hostia rozoberajú tento fenomén cez tvorbu zúčastnených výtvarníkov. Vzniká tak istý ...

Efemérne dialógy 01 SOCHA Piaček, Sláviková, Zahoranský 1 časť

Video-záznam rozhovoru Jana Kraloviča a Zuzany Jakalovej s výtvarníkmi Martinom Piačekom, Ivanou Slávikovou a Dušanom Zahoranským. Séria EFEMÉRNE DIALÓGY sa venuje v každom dieli istému fenoménu vizuálneho umenia. Pozvaní hostia rozoberajú tento fenomén cez tvorbu zúčastnených výtvarníkov. Vzniká ta ...

Efemérne diaógy 01 SOCHA Piaček, Sláviková, Zahoranský 2 časť

Video-záznam rozhovoru Jana Kraloviča a Zuzany Jakalovej s výtvarníkmi Martinom Piačekom, Ivanou Slávikovou a Dušanom Zahoranským. Séria EFEMÉRNE DIALÓGY sa venuje v každom dieli istému fenoménu vizuálneho umenia. Pozvaní hostia rozoberajú tento fenomén cez tvorbu zúčastnených výtvarníkov. Vzniká ta ...

1. otvorený ateliér

Tehelná 32 19. november 1970 Milan Adamčiak (1946 – 2017), Peter Bartoš (1938), Václav Cigler (1929), Róbert Cyprich (1951 – 1996), Milan Dobeš (1929), Igor Gazdík (1943), Viliam Jakubík (1945), Július Koller (1939 – 2007), Vladimír Kordoš (1945), Ivan Kříž-Vyrubiš (1941), Otis Laubert (1946), Jur ...