Beata Jablonská – Ján Abelovský

O písaní dejín umenia a váhe kritiky

Máj 2015

Témy dialógu: 

Je potrebné hájiť kunsthistorickú odbornosť v prostredí aukčnej spoločnosti?
Je práca v aukčnej spoločnosti vzrušujúcejšia ako v Slovenskej akadémii vied?
Kto je to mienkotvorný kritik?
Reagujú zberatelia na názory odborníkov?
Katarína Bajcurová, Ján Abelovský: Výtvarná moderna Slovenska, 
Pôsobenie v Slovenskej národnej galérii, stretnutie s Karolom Vaculíkom a Tomášom Štraussom, Ľudmila Peterajová. Aký bol Tomáš Štrauss?
Je dôležité istý čas stráviť v zbierkotvornej inštitúcii.
J. Abelovský: Keď píšem, myslím na toho, kto to bude čítať. Ak nemám príbeh, tak si ho vymyslím. Keď necítim vrámci textu problém, ktorí by mal byť vyriešený, nemá to význam.
Adeptom štúdia kunsthistórie by sa zišli kurzy písania.
Je generácia 80-tych rokov stratená?
Michal Studený, Vladimír Popovič, Vladimír Havrilla
Komerčný úspech Gallandovcov
Ernest Zmeták a jeho umelecko-etický životný čin, Uljana Zmetáková, Július Jakoby, Ladislav Čemický
Radislav Matuštík, Sandra Kusá, Karol Vaculík, Milan Vároš, Zuzana Bartošová, Petra Hanáková, Tomáš Štrauss, Iva Mojžišová

Beata Jablonská
 (*1967)

V roku 1991 vyštudovala odbor dejín umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Do roku 2009 pracovala ako kurátorka Zbierky kresby 20. storočia Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Od roku 2014 pôsobí ako vysokoškolská pedagogička Katedre teórie a dejín umenia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave . Svoj profesionálny záujem orientovala predovšetkým na problematiku maľby, v súčasnosti s presahmi ku konceptuálnemu umeniu. V roku 2014 obhájila dizertačnú prácu s témou Prítomnosť a význam maľby v stratégiách slovenského konceptuálneho umenia. Z výberovej bibliografie: Je autorkou kapitoly Maľba v postmodernej situácii v bilancujúcej publikácii Umenie 20. Storočia (Slovenská národná galéria, 2000), kapitoly Lži, dilemy a alternatívy obrazu v katalógu Slovenské vizuálne umenie 1970-1985 (Slovenská národná galéria, 2003), kurátorkou a editorkou výstavy a katalógu Osemdesiate. Postmoderna v slovenskom výtvarnom umení 1985 – 1992 (Slovenská národná galéria, 2009)

PhDr. Ján Abelovský, CSc. (*1950)

Výkonný riaditeľ aukčnej spoločnosti SOGA. Je zriedkavým príkladom historika umenia, ktorý má skúsenosť s galerijnou prácou, vedeckým výskumom i s umeleckým trhom. Od roku 1975 pracoval v Slovenskej národnej galérii a to na rôznych odborných pozíciách. Od roku 1990 pôsobil ako vedecký pracovník na Ústav dejín umenia SAV, kde obhájil dizertačnú prácu Koncepcia dejín moderného maliarstva Slovenska. V roku 1998 vstupuje vtedy ešte do neistého priestoru trhu s umením, v ktorom pôsobí dodnes ako výkonný riaditeľ aukčnej spoločnosti. Počas pôsobenia v Slovenskej národnej galérii kurátoroval výstavy Janka Alexyho (1984), Vincenta Hložníka (1984, s E.Trojanovou), Martina Benku (1988 S Ľ. Podušelom a S. Ilečkovou), Jana Hálu (1988), Ladislava Čemického (1989). Neskôr taktiež na pôde SNG už ako externý kurátor pripravil výstavy Júliusa Jakobyho (1994), Imra Weinera Kráľa (2001) a Ernesta Zmetáka (2002). Jeho bohatá knižná bibliografia udáva vyše 200 odborných štúdií a článkov, monografie o Júliusovi Jakobym (1994), Milošovi Alexandrovi Bazovskom (1999), Jánovi Hálovi (2007), Jankovi Alexym (2008) a Ernestovi Zmetákovi (2014). Predovšetkým ale je spoluautorom ( s Katarínou Bajcurovou) ťažiskovej publikácie o slovenskom modernom umení: Výtvarná moderna Slovenska – Maliarstvo a sochárstvo rokov 1890-1949 (1997). Zároveň, prostredníctvom svojich blogov, ktoré sú aj pravidelnými úvodníkmi v aukčných katalógoch SOGY odborne kriticky komentuje dianie na súčasnej výtvarnej scéne v širokom zábere problémov, ktoré krúžia v jej zdanlivom bezvetrí.