Vitajte na stránkach portálu o súčasnom umení ARTDISPEČING.SK!


ARTDISPEČING.SK vytvára databázu súčasného slovenského vizuálneho umenia s prehľadným vyhľadávaním podľa rôznych kritérií. Aktuálne, súčasné výtvarné umenie vzniká tu a teraz, a ARTDISPEČING.SK toto dianie zachytáva s možnosťami dnešných technológií a zachováva pre budúcnosť.

Portál ARTDISPEČING.SK vznikol v roku 2011 s cieľom budovať databázu diel kvalitných slovenských výtvarníkov a textov reagujúcich priamo na jednotlivé diela prostredníctvom odbornej recenzie. Priamo oslovení renomovaní kritici, teoretici a kurátori nominujú umelcov a prezentujú výber z ich najaktuálnejšej tvorby.

Vzniká tak archív toho najaktuálnejšieho diania na našej scéne zhodnotený odborným komentárom. Systém portálu ponúka možnosť komentovania diel a odborných textov prihlásenými užívateľmi. 

Internetový portál ARTDISPECING.SK spustil v roku 2014 sekciu Dialógy. Cieľom našej digitálnej video-databázy je dať možnosť prostredníctvom elektronickej formy flexibilne získať informácie o umelcoch, dielach, odbornej kritike, podujatiach, reflexiách, predovšetkým o aktuálnom dianí, tentoraz prostredníctvom rozhovorov ľudí, ktorí toto dianie pomenúvajú a preverujú stále novými otázkami. 

Portál je takisto domovskou stránkou pre periodikum Jazdec/Revue súčasného umenia (4 čísla ročne, od roku 2009)

Portál ARTDISPECING.SK sa etabloval ako projekt s dôležitým obsahom a dosahom smerom do vnútra umeleckej scény, ako aj jeho prezentácie navonok.


Hlavné aktivity:

2013 / Profily výtvarníkov

Reprezentatívny výber 24 slovenských výtvarníkov a súčasne odborné texty od 11 spolupracujúcich výtvarných kritikov, reflektujúce ich tvorbu za aktuálne obdobie posledných rokov. Každý autor je predstavený 5 až 10 vybranými reprodukciami svojich diel, krátkym CV a jedným odborným – profilovým textom.

Cyril Blažo – Petra Hanáková
Marko Blažo – Alena Vrbanová
Ivan Csudai – Beata Jablonská
Pavlína Fichta Čierna – Vladimíra Büngerová
Anton Čierny – Mira Sikorová-Putišová
Viera Devečková – Jana Geržová
Lucia Dovičáková – Alexandra Tamásová
Tomáš Džadoň – Vladimíra Büngerová
Ľubomír Ďurček – Richard Gregor
Jozef Jankovič – Richard Gregor
Peter Kalmus – Petra Hanáková
Jana Kapelová – Jana Geržová
Marek Kvetan – Alena Vrbanová
Otis Laubert – Daniela Čarná
Stano Masár – Lucia Miklošková
Svätopuk Mikyta – Alena Vrbanová
Roman Ondák – Beata Jablonská
Igor Ondruš – Beata Jablonská
Tomáš Rafa – M. Sikorová-Putišová
Dorota Sadovská – Daniela Čarná
Pavla Sceranková – Alexandra Tamásová
Martin Špirec – Lucia Miklošková
Matej Vakula – Mira Sikorová-Putišová
Vlasta Žáková – Richard Gregor

2014, 2016 / Dialógy

V roku 2014 vznikla séria 10 rozhovorov / videí, v ktorých mladší kunsthistorici diskutujú s kolegami zo staršej generácie na vybrané témy. Ide o cenné záznamy vypovedajúce o aktuálnych témach a trendoch v súčasnom umení, ako aj o reflexiu a nové čítanie udalostí, ktoré prebehli v čase. Cieľom našej digitálnej video-databázy je dať možnosť prostredníctvom elektronickej formy flexibilne získať informácie o umelcoch, dielach, odbornej kritike, podujatiach, reflexiách, predovšetkým o aktuálnom dianí, tentoraz prostredníctvom rozhovorov ľudí, ktorí toto dianie pomenúvajú a preverujú stále novými otázkami. 

2014:

Beata Jablonská – Ľuba Belohradská
Beata Jablonská ­– Ján Abelovský
Richard Gregor – Aurel Hrabušický I.
Richard Gregor – Aurel Hrabušický II.
Richard Gregor – Ivan Jančár
Richard Gregor – Beata Jablonská
Ján Kralovič – Tomáš Pospiszyl
Ján Kralovič – Mira Keratová
Mira Sikorová-Putišová – Alena Vrbanová
Mira Sikorová-Putišová – Katarína Rusnáková