Art Dispečing je interaktívny webový portál, určený pre okamžitú kritiku výtvarného diela a spoločnú archiváciu textu a obrazu, vo forme viacnásobného dobového archívu. Zastrešuje taktiež mesačník Jazdec – nástenka o súčasnom výtvarnom dianí.

Jeho ambíciou je zvýšiť priamy dosah domácej a medzinárodnej výtvarnej kritiky na výtvarnej umenie v regióne Strednej Európy, s potenciálom budovania rozsiahlych a systematizovaných databáz, ktoré budú od svojho vzniku slúžiť ako pramenný zdroj obrazovej a textovej dokumentácie.

Autorom a iniciátorom Art Dispečingu je Richard Gregor.

Kontakt: artdispecing@gmail.com