V roku 2013 internetový portál ARTDISPECING.SK pripravil projekt s ambíciou predstaviť odbornej i laickej verejnosti reprezentatívny výber 24 slovenských výtvarníkov a súčasne odborné texty od 11 spolupracujúcich výtvarných kritikov, reflektujúce ich tvorbu za aktuálne obdobie posledných rokov. Každý autor je predstavený 5 až 10 vybranými reprodukciami svojich diel, krátkym CV a jedným odborným – profilovým textom. Komisia v zložení Juraj Čarný, Nina Vrbanová a Richard Gregor nominovala do projektu spolu 54 súčasných slovenských výtvarníkov a umeleckých skupín v širokom generačnom zastúpení. Hlavné kritéria výberu boli kvalita, medzinárodná rezoznancia a výstavná aktivita v ostatných rokoch. Konečný výber zahŕňa 24 výtvarníkov.