Matej Vakula
Hriechy rodolásky

2014

Technika: text na LED paneloch, inštalácia vo verejnom priestore
Dátum: 28.1 - 4.2. 2014

Rozmer: 2 identické LED panely s rozmerom 165 cm x 15 cm umiestnené v horizontálnej polohe nad sebou. Čierne drevo s rovnakým rozmerom umiestnené vertikálne za LED panelmi.

Dielo "Hriechy Rodolásky" sa pohráva s nikdy do hĺbky neuskutočnenou sebareflexiou Slovenského národa na svoju klero - fašistickú minulosť ktorá sa znovu začína vynárať v nacionalisticky radikalizujúcej sa Slovenskej spoločnosti. Klero - fašizmus predstavoval na Slovensku počas druhej svetovej vojny spojenie cirkvi a fašizmu v diktatúru, na čele s Kňazom Jozefom Tisom. Ten bol po vojne odsúdený a popravený za vojnové zločiny. Dnes čím ďalej tým viac slovákov, ale aj niektorí členovia cirkvi, túto postavu a vtedajší fašistický štát glorifikujú. Všetky súčasné slovenské neonacistické organizácie hlásajú návrat kresťanskej morálky, pravidiel a viery ktorú uvádzajú ako základný kameň svojich zvrátených teórií a svetonázorov.
Výstava "Hriechy Rodolásky" kladie okoloidúcim otázky ohľadne zneužívania náboženstva minulou, ale aj súčasnou fašistickou ideológiou.

Dielo je vystavené v rámci už dlhšie bežiaceho projektu Galérie SPACE <https://www.facebook.com/crazycurators> LED TYPE a je prístupné vo verejnom priestore na Bratislavskom Šafárikovom námestí. Je vytvorené z LED diódových panelov na ktorých striedavo beží upravený výňatok z textu motlitby: 
"Otče odpusť nám našu vinu"
"Neuveď nás znovu do pokušenia"
Kompozícia LED panelov vzdialene pripomína znak vtedajšiej Hlinkovej gardy

Recenzie na autora: Matej Vakula