Iniciáciou k nasledovným textom, ktoré sa budú zaoberať aktuálnym výtvarným dianím a jeho prezentáciami, boli úvahy o komunikačných možnostiach webstránky o umení ako je Artdispecing.sk. Texty sú tak určitým „newsletter-om“ webu Artdispecing.sk, ktorý v rámci pravidelných aktualizácií informuje o dianí vo výtvarnom umení subjektívnym výberom ich pisateľky Miry Sikorovej-Putišovej. Forma textov je kombináciou recenzie, blogového príspevku, či jednoducho odporučenia, čo sa oplatí vidieť alebo prečítať si.

Mira Sikorová-Putišová: Na margo projektu Grey Gold

Nestáva sa často, aby galéria, ktorá spadá do kategórie „regionálnych“, priniesla publiku kvalitný titul zo zahraničia. Nedávno ňou bola Nitrianska galéria, ktorá ponúkla publiku výstavu „Grey Gold – české a slovenské umelkyne 65+“. Spolu s publikáciou venovanou problematike tvorby najstaršej generá ...