Vlasta Žáková
Fajčiaca

2010

Recenzie na autora: Vlasta Žáková