Vladimír Havrilla 2 / Face to Face

Rozprávanie o živote a autorskej tvorbe Vladimíra Havrillu. Aurel Hrabušický, Dušan Brozman a Boris Kršňák diskutujú o témach, ktoré zostavil Dušan Brozman tak, že zoradil diela Vladimíra Havrillu a sú tak linkou, ktorá nás sprevádza prezentáciou výtvarníka. V druhej časti sa rozhovor sústreďuje na ...

Vladimír Havrilla 1 / Post-conceptual Art Romantic

Rozprávanie o živote a autorskej tvorbe Vladimíra Havrillu. Aurel Hrabušický, Dušan Brozman a Boris Kršňák diskutujú o témach, ktoré zostavil Dušan Brozman tak, že zoradil diela Vladimíra Havrillu a sú tak linkou, ktorá nás sprevádza prezentáciou výtvarníka. V prvej časti sa dostávame postupne od pr ...

Milota Havránková 2 / Milota, buď free!

Alena Vrbanová v dialógu s Milotou Havránkovou. V druhom dieli je témou rozhovoru autorkino pedagogické pôsobenie, ktoré dalo základ generácii fotografov Novej slovenskej vlny formujúcej sa v Prahe v 80-tych rokoch a zakladanie ateliéru fotografie na začiatku 90-tych rokov na Vysokej škole výtvarnýc ...

Milota Havránková 1 / Fotopríbeh

Alena Vrbanová v dialógu s Milotou Havránkovou. V prvom dieli Milota Havránková opisuje svoje začiatky s fotografiou, štúdium na FAMU v Prahe a nasmerovanie k osobitému autorskému programu. Ten rozvíja aj po príchode do Bratislavy, kde začína pedagogicky pôsobiť na SŠUP. Spolu s Vladom Havrillom rea ...

Pavel Choma 3 / Rešpekt

Pavel Choma v tretej časti dialógu s Mirou Sikorovou-Putišovou. V tejto časti sa otázky sústredia na realizácie v oblasti výstavného dizajnu a autorove realizácie a spolupráce v Oravskej galérii, Galérii Ľ. Fullu v Ružomberku a Mincovni v Kremnici.

Pavel Choma 2 / Nekonečný príbeh práce

Druhá časť dialógu Pavla Chomu s Mirou Sikorovou-Putišovou začína rozprávaním o štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Pavel Choma opisuje atmosféru na škole po roku 1968 a obsah túdia, najmä novovznikajúce oddelenie animovanej tvorby. Orest Dubay, Edo Urc a Viktor Kubal ako pedagógo ...

Pavel Choma 1 / Vždy som sa vrátil na moju ulicu

Pavel Choma v rozhovore s Mirou Sikorovou-Putišovou. V prvej časti hovorí najmä o genius loci divadelných dielní na ulici Pri Rajčianke v Žiline. Na tejto ulici prežil detstvo a v priestoroch divadelných ateliérov sa pohybuje prakticky dodnes. Žilina je lajtmotívom celého rozprávania v tejto časti. ...

Peter Roller 3 / Rozdávanie

Peter Roller v rozhovore s Katarínou Bajcurovou. Návšteva ateliéru dokumentuje program autorských známok a pečiatok inšpirovaný ešte skúsenosťou s poštou z mladosti. A ako autora ovplyvnil kontakt s japonskou kultúrou? A ako sa zrodil autorov ikonický projekt Petrogramy? Tento je stredobodom nielen ...

Peter Roller 2 / Život na sympóziách

Peter Roller pokračuje v rozprávaní a odpovedá na otázky Kataríny Bajcurovej. V prvj časti rozhovoru opisuje svoje pôsobenie v sochárskom ateliéri Jozefa Kostku počas štúdií na VŠVU v Bratislave. Nechýbajú historky s Ladislavom Čemickým a Jánom Mudrochom. S konškolákmi Štefanom Tóthom a Markom Hubom ...

Peter Roller 1 / So Zavarským u Weinera-Kráľa

Peter Roller v rozhovore s Katarínou Bajcurovou. Témou 1. časti je autorovo detstvo v Bratislave, prvé kontakty s výtvarným umením. Postupne opisuje stretnutia s fotografiou prostredníctvom svojho otca, fotografa Ladislava Rollera a neskôr stretnutie a príhody s konškolákom Jánom Zavarským. Neskôr p ...

Ján Budaj / Samizdatmi prelomiť geto

Príbeh umenia v čase totality v podaní Jána Budaja. O tom, ako byť slobodní v neslobode a návod, ako samizdatmi prelomiť geto, miesto, ktoré je dusené ideológiou a štátnou mocou. Ján Budaj sa v rozhovore s Michalom Moravčíkom a Mirou Keratovou rozpráva o svojich projektoch – výtvarných, konceptuálny ...

Miroslav Nicz 4 / Trvalé hodnoty

Miroslav Nicz opisuje svoje projekty Barla a Trvalé hodnoty. S Mirou Sikorovou-Putišovou hovorí o pôsoboní v skupine Čenkovej deti a výstave On/Off a Prvé poschodie. Podrobne opisuje svoje diela Alter Ego, 0 /= 0, In ego veritas a Nulový manéver, kde pracuje so zdvojením vlastného fyzického tela.

Miroslav Nicz 3 / Priamy prenos

Miroslav Nicz v rozhovore s Mirou Sikorovou-Putišovou hovorí o svojich projektoch Acylpyrín a Barla (spolupráca Peter Rónai), Priamy prenos a MY-RO.

Miroslav Nicz 2 / Krava na piedestál!

Miroslav Nicz v rozhovore s Mirou Sikorovou-Putišovou opisuje svoje spolupráce s Divadelnou Nitrou v 90-tych rokoch 20. storočia – prehradenie ulice, vojaci základnej služby navigujúci publikum, krava pohybujúca sa na námestí pomedzi ľudí. Spomenie taktiež spolupráce s Petrom Rónaiom a Richardom Faj ...

Miroslav Nicz 1 / Komprimované obdobie diania 1990 – 1994

Výtvarník Miroslav Nicz v rozhovore s Mirou Sikorovou-Putišovou. Témami prvej časti je mapovanie začiatkov pôsobenia autora v Nitre p oNežnej revolúcii – spolupráce s Divadelnou Nitrou a Nitrianskou galériou, pôsobenie na Pedagogickej fakulte a zakladanie Umeleckej besedy v Nitre.

Štefan Balázs 2 / Vykročenie od figúry

Slovenský výtvarník Štefan Balázs v druhej časti rozhovoru s kunsthistoričkou Alenou Vrbanovou debatujú o charaktere tvorby, maľbe ovplyvnenej post modernou a expresionizmom. Prevládajúce figurálne témy postupne nahrádza program abstrakcie a geometrie.

Štefan Balázs 1 / Pomedzi ideológiou

Slovenský výtvarník Štefan Balázs v rozhovore s kunsthistoričkou Alenou Vrbanovou o jeho štúdiu na VŠVU v Bratislave a neskôr prvé roky tvorby v Rimavskej Sobote. Inšpirácia post-modernou, bad painting, neoexpesionizmom a v tom čase progresívnejšou Budapešťou.

Milan Bočkay 4 / Cornevin a Bočkay o Bočkayovi

Milan Bočkay je slovenský výtvarník, ktorý sa taktiež vyjadruje textom. Zo svojho zborníka textov, ktoré nazval "Medzi ľahkosťou a vážnosťou" (Pictonica, 2016) vybral jeden, ktorý prvý krát zaznel na vernisáži jeho výstavy v galérii Gampa v Pardubiciach v roku 2015. Má názov "Obraz na plátne, plátno ...

Milan Bočkay 3 / Aj starí majstri

Ďalší diel rozhovoru Milana Bočkaya s Vladom Kordošom, Egonom Gálom a Jaroslavom Daniškom. Tentoraz sa v rozhovore sustredia na diela a autorov, ktorých Bočkay považuje za inšpiratívnych, respektíve tých, ktorí tvoria v podobnom autorskom programe.

Milan Bočkay 2 / Oslava banality

Milan Bočkay v priestoroch galérie Čin-čin odpovedá na otázky Egona Gála, ktoré sledujú podstatné fenomény v tvorbe autora. Ich dialóg dopĺňajú a tematicky i názorovo rozširujú Vladimír Kordoš a Jaroslav Daniška.

Milan Bočkay 1 / Milan B.

Rozhovor Milana Bočkaya s Vladimírom Kordošom, Egonom Gálom a Jaroslavom Daniškom o atmosfére na SŠUP v Bratislave v 60-tych rokoch. O Rudolfovi Filovi, pedagógovi a výtvarníkovi a kultúrnych fenoménoch, ktoré ovplyvnili autora a diskutuje o nich.

Vladimír Kordoš 3 / Človek nie je blázon

Človek nie je blázon aby zmokol. Jánošík v prvomájovom sprievode. Pohreb Terénu. Ale aj návštevy u Rudolfa Filu na Morave a kontakty s výtvarníkmi, s ktorými sa Fila poznal. O týchto témach je 3. diel rozhovoru výtvarníka Vladimíra Kordoša s Mirou Sikorovou-Putišovou a Stanom Masárom.

Vladimír Kordoš 2 / Euklides hádže loptu do Sokrata

Vladimír Kordoš sa na 1. Otvorenom ateliéri predstavil aj prácou Pocta Lichtensteinovi. Potom vznikajú realizácie na akcii Alexa Mlynárčika Keby všetky vlaky sveta. Neskôr sa predstavuje so sériou fotografických interpretácii diel starých majstrov a predstavuje aj dve video-performancie odkazujúce k ...

Ľubo Stacho 6 / Jób

ZACHOR je filmovým projektom Ľuba Stacha, kde sa venuje téme koncentračného tábora v Novákoch počas II. svetovej vojny a dokumentuje výpovede ľudí, ktorí tam boli. Taktiež film JÓB na príklade jedného muža dokumentuje dobu, ktorá sa prekrýva s dejinnými udalosťami počas Slovenského štátu. Partnerom ...

Ľubo Stacho 5 / Návrat stratených

Projekty NÁVRAT STRATENÝCH, PLÁTNA SPOMIENOK A ZABÚDANIA a PREČO SME TAKÍ Ľuba Stacha pracujú s historickou pamäťou a dokumentujú autorov záujem o osobné príbehy, ktoré s vlastnou autorskou technikou pretvára na inštalácie. Jedným z miest vystavenia takto zameraného projektu bola účasž na cykle Pamä ...

Ľubo Stacho 4 / Obchodná

Obchodná ulica v Bratislave sa stala centrom záujmu výtvarníka Ľuba Stacha. V 80-tych rokoch začal pravidelne zaznámenávať výklady obchodov a vytvoril tak jedinečný autorský časozberný projekt, s ktorým pracoval aj v 90-tych a nultých rokoch. V rozhovore s Janou Geržovou hovorí o detailoch tohto pro ...

Ľubo Stacho 3 / Posuny hraníc fotografie

Rozprávanie výtvarníka Ľuba Stacha o svojich projektoch v prostredí výtvarnej scény v 80-tych rokoch 20. storočia. Spolupracuje s Radislavom Matuštíkom nielen v MDKO v Bratislave, pripravuje výstavu Jindřichovi Štreitovi v galérii Profil a taktiež organizuje radu výstav v Galérii v paneláku, byte, v ...

Ľubo Stacho 2 / Manifest času

Rozhovor Ľuba Stacha s Janou Geržovou o ikonickom diptychu autora MANIFEST ČASU. Naplno sa ukazuje práca s časozberom, ktorý je možné vidieť aj v práci SLNKO MÔJHO ATELIÉRU. V rozhovore zaznie aj komentár fotografa k osobnostiam ako Jan Saudek, Irena Blühová, Tony Dufek či Emil Zavadil.

Ľubo Stacho 1 / Konceptuálny dokument

Rozhovor Ľuba Stacha s Janou Geržovou o vzťahu autora k fotografii a jeho začiatkoch, prvé série zo života na internátoch ŠTUDENTI, kde býval a séria, ktorá vznikla návštevmi na oddelení v nemocnici POVEDZ MI ZLÁ NEMOC. Hovorí taktiež o pedagógovi Vladimírovi Birgusovi a v závere I. časti rozhovoru ...

Veronika Rónaiova 4 / Dedičstvo

Veronika Rónaiová vedome a programovo pracuje s privlastnením, rozvíja SOCIÁLNE SONDY, čo je aj názov jej výstavného projektu. Tento fenomén v jej tvorbe dokumentuje aj výstava VNÍMAŤ SVOJE LIMITY. O svojich rodičoch, tiež výtvarníkoch Márii a Juliánovi Filovi, Bratislave 50-tych rokov ako i aktivit ...

Veronika Rónaiova 3 / Vrstvenia

Vrstvenia, opakované príbehy, výstava vo výstave. Fenomény, ktoré sa v rozhovore Veroniky Rónaiovej s Mirou Sikorovou-Putišovou formujú a dokumentujú autorkin dialóg na moli výtvarného umenia s jej otcom Juliánom Filom, manželom Petrom Rónaiom či Vladimírom Kordošom.

Veronika Rónaiova 2 / Vygumovaná výstava

Pri deinštalácii výstavy MALÁ RETROSPEKTÍVA v Považskej galérii umenia v Žiline vznikla jedinečná performance, aj o tejto sa rozpráva Veronika Rónaiová s Mirou Sikorovou-Putišovou v 2. časti dialógu.

Veronika Rónaiova / 1 Archeológia emócií

Rozhovor Veroniky Rónaiovej s Mirou Sikorovou-Putišovou. V tomto dieli sa maliarka zameriava na svoje výstavy VIDENIE v Cik Cak Centre v Bratislave a MALÁ RETROSPEKTÍVA v Považskej galérii umenia v Žiline, ktoré kurátorsky zastrešovala práve Mira Sikorová-Putišová. Taktiež spomínajú výstavy ARCHELÓG ...

Peter Kalmus 4 / Puškvorec obyčajný

Peter Kalmus v rozhovore s Luciou Stach. "Chvala Bohu že som to prežil." Takto hovorí o svojom zážitku z leta 2020 Peter Kalmus, práve chystajúc svoj autorský projekt pre festival Pohoda.

Peter Kalmus 3 / Divoch mestský

Peter Kalmus v rozhovore s Luciou Stach. Petra Kalmusa by sme mohli titulovat aj ako "Kumulátora posadnutého slobodou". Dokumentuje to aj priestor jeho ateliéru v Piešťanoch, kde vzniká jedno rozsiahle prostredie z rôznych objektov. V tomto dieli Kalmus hovorí o svojej výstave DIELO v Dome umenia v ...

Peter Kalmus 2 / Legenda o umelcovi II

Peter Kalmus v rozhovore s Luciou Stach. V druhom dieli pokračuje svoje rozpávanie o mldosti, beatnikoch, kontaktoch s Prahou, Jazzovou sekciou, a Fluxusom. Takisto hovorí o atmosfére v Košiciach a Piešťanoch, kde žil a tvoril.

Peter Kalmus 1 / Legenda o umelcovi I

Peter Kalmus v rozhovore s Luciou Stach. V prvom dieli sa Kalmusove rozprávanie sústreďuje na rodinnú históriu na pozadí dôležitých historických udalostí. Klamus opisuje situáciu v Prahe v 60-tych rokoch, kontakty s Činoherným klubom, uvádza vplyvné periodiká Světová četba a Mladá tvorba. Toto všetk ...

Otis Laubert 3 / Od Samovej ríše po Múzeum

Otis Laubert v rozhovore s Evou Čarnokou o "Samovej ríši", ateliéri a pracovnej dielni, kde autor v spolupráci so svojimi asistentmi realizuje svoje diela. V rozhovore sa takisto venujú Múzeu Otisa Lauberta, ktoré fungovalo v Bratislave jeden rok. V závere rozhovoru sa ešte detailne pristavia pri té ...

Otis Laubert 2 / Aucájder ide do sveta

Otis Laubert v rozhovore s Evou Čarnokou o účastiach na medzinárodných výstavách, osobitne spolupráca s Knoll Gallery a výstavy v Gropius Bau v Berlíne a Mattress Factory v Pittsburghu.

Otis Laubert 1 / Beatnik, futbalista a galerista

Otis Laubert v rozhovore s Evou Čarnokou o svojej tvorbe v 70-tych a 80-tych rokoch, účasti na 1. otvorenom ateliéri a pobočke Guggenheimovho múzea v Bratislave. Takisto o beatnickom období a vášni pre futbal.

Ľubomír Ďurček – IV. diel – Pestovateľ kultúry

Ľubomír Ďurček v rozhovore s Jánom Kralovičom. Konzultácie boli autorovým programom práce s amatérskymi výtvarníkmi. Spolupracoval taktiež s Júliusom Kollerom, ktorý takisto viedol Tvorivé konfrontácie s amatérmi. Spoločné projekty s Júliusom Kollerom. Nová vážnosť, situácia po Nežnej revolúcii, akt ...

Ľubomír Ďurček – II. diel – Vytváranie situácií

Ľubomír Ďurček v rozhovore s Jánom Kralovičom. Pohľad na autorovu tvorbu zo 70. rokov a 80. rokov, jeho pedagogická činnosť na SPŠ grafickej v Bratislave a programovanie súvisiace najmä s autorskou koncepciou v priestore komunikácie študent – pedagóg.

Ľubomír Ďurček – I. diel – Vlastné cvičenia

Ľubomír Ďurček v rozhovore s Jánom Kralovičom. Témou je hľadanie východísk výtvarníkovej tvorby, formovanie jeho autorského programu. Situácia a komunikácia, literatúra, ktorá autora ovplyvnila, stretnutie s Milošom Lakym aj štúdium na VŠVU v Bratislave.

Ladislav Čarný – II. diel / Dopredu – dozadu

Ladislav Čarný v rozhovore s Janou Geržovou. Témami sú práce autora ako Pasce na svetlo, Svetelná línia (site-specific inštalácia v sakrálnom priestore v Marianke), aj pocty (Marcelovi Duchampovi – Akt pocty aktu) a zrkadlové Portréty.

Ladislav Čarný – I diel – Napriek normalizácii

Ladislav Čarný v rozhovore s Janou Geržovou. Témami sú štúdiá výtvarníka na bratislavskej akadémii v ateliéri Petra Matejku a formovanie jeho autorského programu v 70-tych a 80-tych rokoch 20. st. na tzv. neoficiálnej scéne.Čarný spomína aj na ďalších výtvarníkov a diela či výstavy, ako napríklad Bi ...

Peter Rónai IV – Termín v MoMA

Peter Rónai v rozhovore s Alenou Vrbanovou. Témami sú výstavy autora za posledných 10 rokov a spolupráca na autorských výstavách s Vladimírom Beskidom a výstava Rohožky v G19 v Bratislave.

Peter Rónai III – Nová vážnosť

Peter Rónai v rozhovore s Alenou Vrbanovou. Témou rozhovoru je umelecká skupina Nová vážnosť, jej vznik a program a taktiež autorský program OFU – Opačne Fungujúce Umenie.

Peter Rónai II – Anti Malevič

Peter Rónai v rozhovore s Alenou Vrbanovou. Témami sú štúdiá kontakty s oslovenskou súdobou scénou v čase totality, autorova séria diel s názvom Anti-Malevič

Ján Zavarský / Biely priestor v bielom priestore / I. časť

Cyklus Titáni a Matadori Koncept prezentácie: Beata Jablonská Koncept cyklu: Stano Masár Kamera a strih: Marek Valovčin, Ivan Olvecký Miesto a rok záznamu: Bratislava, 2017 Ján Zavarský (1948) Aj keď vyštudoval scénografiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1968 – 1974), patrí aj k význ ...

1. otvorený ateliér

Tehelná 32 19. november 1970 Milan Adamčiak (1946 – 2017), Peter Bartoš (1938), Václav Cigler (1929), Róbert Cyprich (1951 – 1996), Milan Dobeš (1929), Igor Gazdík (1943), Viliam Jakubík (1945), Július Koller (1939 – 2007), Vladimír Kordoš (1945), Ivan Kříž-Vyrubiš (1941), Otis Laubert (1946), Jur ...