Veronika Rónaiova / 1 Archeológia emócií

Rozhovor Veroniky Rónaiovej s Mirou Sikorovou-Putišovou. V tomto dieli sa maliarka zameriava na svoje výstavy VIDENIE v Cik Cak Centre v Bratislave a MALÁ RETROSPEKTÍVA v Považskej galérii umenia v Žiline, ktoré kurátorsky zastrešovala práve Mira Sikorová-Putišová. Taktiež spomínajú výstavy ARCHELÓGI EMÓCIÍ a INVENTÚRA. Pravdaže, aj tu sa objavuje apropriácia Berninihy Ludoviky.