Vladimír Havrilla 2 / Face to Face

Rozprávanie o živote a autorskej tvorbe Vladimíra Havrillu. Aurel Hrabušický, Dušan Brozman a Boris Kršňák diskutujú o témach, ktoré zostavil Dušan Brozman tak, že zoradil diela Vladimíra Havrillu a sú tak linkou, ktorá nás sprevádza prezentáciou výtvarníka. V druhej časti sa rozhovor sústreďuje na tvorbu utora v osemdesiatych rokoch 20. storočia, na pozadí normalizácie a kontaktmi na neoficiálnej scéne. Druhým nosným bodom tejto diskusie je tvorba sôch vo virtuálnom prostredí počítačového programu a Havrillov posun k dematerializácii a miniatúram. V závere je Havrilla predstavený aj ako literát.