Ľubomír Ďurček – II. diel – Vytváranie situácií

Ľubomír Ďurček v rozhovore s Jánom Kralovičom. Pohľad na autorovu tvorbu zo 70-tych a 80-tych rokov, jeho pedagogická činnosť na SPŠ grafickej v Bratislave a programovanie súvisiace najmä s autorskou koncepciou v priestore komunikácie študent – pedagóg.