Pavel Choma 1 / Vždy som sa vrátil na moju ulicu

Pavel Choma v rozhovore s Mirou Sikorovou-Putišovou. V prvej časti hovorí najmä o genius loci divadelných dielní na ulici Pri Rajčianke v Žiline. Na tejto ulici prežil detstvo a v priestoroch divadelných ateliérov sa pohybuje prakticky dodnes. Žilina je lajtmotívom celého rozprávania v tejto časti. A ľudia, ktorí tvoria špecifickú atmosféru, ako napríklad Zdeno Horecký a Fero Behúň, pedagógovia, ktorí sprevádzali a rozvíjali výtvarnú tvorbu Pavla Chomu, ale aj ďalších, ako Rudolfa Sikoru či Ladislava Čarného. V Žiline sa stretáva aj s Alexom Mlynárčikom, Robertom Brunom, Andrejom Barčíkom. Žilina je miesto so silnou stopou výtvarného umenia.