Vladimír Kordoš 2 / Euklides hádže loptu do Sokrata

Vladimír Kordoš sa na 1. Otvorenom ateliéri predstavil aj prácou Pocta Lichtensteinovi. Potom vznikajú realizácie na akcii Alexa Mlynárčika Keby všetky vlaky sveta. Neskôr sa predstavuje so sériou fotografických interpretácii diel starých majstrov a predstavuje aj dve video-performancie odkazujúce k Rafaelovej Aténskej škole a Messerschmidtovým charakterovým hlavám. Partnermi v dialógu sú Mira Sikorová-Putišová a Stano Masár.