Štefan Balázs 3 / Kódovaná kultúrna pamäť civilizácie

Kunsthistorička Alena Vrbanová v rozhovore s výtvarníkom Štefanom Balázsom o jeho autorskom programe na poli geometrickej abstrakcie. Aktuálna tvorba je predstavená jeho autorskou maľbou/objektom vo forme polyhedrónov.