Milan Bočkay 1 / Milan B.

Rozhovor Milana Bočkaya s Vladimírom Kordošom, Egonom Gálom a Jaroslavom Daniškom o atmosfére na SŠUP v Bratislave v 60-tych rokoch. O Rudolfovi Filovi, pedagógovi a výtvarníkovi a kultúrnych fenoménoch, ktoré ovplyvnili autora a diskutuje o nich.