Veronika Rónaiova 3 / Vrstvenia

Vrstvenia, opakované príbehy, výstava vo výstave. Fenomény, ktoré sa v rozhovore Veroniky Rónaiovej s Mirou Sikorovou-Putišovou formujú a dokumentujú autorkin dialóg na moli výtvarného umenia s jej otcom Juliánom Filom, manželom Petrom Rónaiom či Vladimírom Kordošom.