Milan Bočkay 4 / Cornevin a Bočkay o Bočkayovi

Milan Bočkay je slovenský výtvarník, ktorý sa taktiež vyjadruje textom. Zo svojho zborníka textov, ktoré nazval "Medzi ľahkosťou a vážnosťou" (Pictonica, 2016) vybral jeden, ktorý prvý krát zaznel na vernisáži jeho výstavy v galérii Gampa v Pardubiciach v roku 2015. Má názov "Obraz na plátne, plátno na obraze". Druhý text, ktorý Bočkay prezentuje, je poctou Etienovi Cornevinovi. Tento francúzsky filozof a výtvarný teoretik spravil s Bočkaom fiktívny rozhovor, kde nielen koncipoval otázky, ale rovno aj odpovedal. Tento rozhovor Milan Bočkay autorizoval, a ako hovorí: "vrelo súhlasil"!