Pavel Choma 2 / Nekonečný príbeh práce

Druhá časť dialógu Pavla Chomu s Mirou Sikorovou-Putišovou začína rozprávaním o štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Pavel Choma opisuje atmosféru na škole po roku 1968 a obsah túdia, najmä novovznikajúce oddelenie animovanej tvorby. Orest Dubay, Edo Urc a Viktor Kubal ako pedagógovia, konškoláci Ľubomír Longauer a Vladimír Rostoka.Po ukončení štúdia sa Pavel Choma vracia do Žiliny na svoju milovanú ulicu, kde začína jeho spolupráca s Divadlom Maják a Martinským divadlom. Opisuje rozmanitosť zadaní, ktoré postupne pri svojej tvorbe realizuje, a ako hovorí, začína sa "nekonečný príbeh práce".