Vladimír Havrilla 1 / Post-conceptual Art Romantic

Rozprávanie o živote a autorskej tvorbe Vladimíra Havrillu. Aurel Hrabušický, Dušan Brozman a Boris Kršňák diskutujú o témach, ktoré zostavil Dušan Brozman tak, že zoradil diela Vladimíra Havrillu a sú tak linkou, ktorá nás sprevádza prezentáciou výtvarníka. V prvej časti sa dostávame postupne od prvej Havrillovej výstave v Galérii mladých v Bratislave k ďalším dielam, nosným pre autorovu tvorbu v 70-tych a 80-tych rokoch.