Marian Mudroch / I. časť / Spomienka je jediná skutočnosť

Cyklus Titáni a Matadori

Cyklus "Titáni a matadori"
konceptuálnych tendencií umenia na Slovensku 
od 60-tych rokov 20. storočia

Koncept a moderovanie rozhovoru: Beata Jablonská
Koncept cyklu: Stano Masár
Kamera a strih: Marek Valovčin, Pavol Tropp
Miesto a rok záznamu: Bratislava, 2017

Marian Mudroch (1947) vstúpil na výtvarnú scénu ešte počas svojho vysokoškolského štúdia, účasťou na I. otvorenom ateliéri na Tehelnej ulici v Bratislave, v dome Rudolfa Sikoru. Predviedol tu, spolu s Viliamom Jakubíkom a Vladimírom Kordošom súbor akcií, pod spoločným názvom „Atmosféra 1970“. Akcia Mariana Mudrocha Upriamte pozornosť na komíny domu pozostávajúca z farebných dymov vychádzajúcich z komínov domu, sa časom stali ikonickým konceptuálnym dielom slovenských dejín umenia. Jiří Valoch, významný teoretik a kurátor československej nezávislej výtvarnej scény prorocky napísal, že autorovo gesto vníma ako pokus uchopiť pominuteľnosť a dať jej novú estetickú formu. Akokoľvek je ale toto gesto radikálne, predsa len nie je náhodným umelcovým činom. Je prirodzeným vykročením z atmosféry vysokoškolského ateliéru Sklo v architektúre, založeného v druhej polovici 60. rokov na bratislavskej VŠVU charizmatickým českým umelcom, vizionárskym sklárom a pedagógom Václavom Cíglerom (1929). Viedol svojich študentov ako neuviaznuť v pasci materiálu a byť citlivým ako k vnútorným kontextom diela, jeho fyzickému a virtuálnemu priestoru, tak duchovným disciplínam otvorenosti ku všetkému. Marian Mudroch nesúc túto skúsenosť, svojou tvorbou trvá na pestovaní myslenia obrazom a viere, že umenie môže ponúknuť viac ako len vizuálny zážitok.

Zo životopisu:
Marian Mudroch sa narodil v roku 1945 v Bratislave. V rokoch 1961-1965 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu na oddelení fotografie a pokračoval v rokoch 1965 - 1971 na Vysokej škole výtvarných umení na oddelení Sklo v architektúre, založenom Václavom Cíglerom. V roku 1970 sa v autorskej trojici s V. Jakubíkom a V. Kordošom zúčastňuje na 1. otvorenom ateliéri v dome R. Sikoru v Bratislave a na akcii Milana Adamčiaka Pax et gaudium Vianoce/70. V nasledujúci rok 1971 taktiež v trojici s V.Jakubíkom a V.Kordošom sa zúčastňuje na akcii A. Mlynárčika Deň hier/ „Keby všetky vlaky sveta...“ v Zakamennom a s V. Kordošom participuje Cenou útechy na ďalšej akcii A.Mlynárčika, na jazdeckých pretekoch Memoriál Edgara Degasa v Liptovskom Mikuláši. Po intenzívnom pôsobení vo sfére akčného umenia, obrátil pozornosť ku grafike a kresbe, neskôr objektu a inštalácii. Je členom Skupiny A-R (založenej v roku 1990) . Ako pedagóg pôsobil na Ľudovej škole umenia na Batkovej ulici v Bratislave (1973-1984), na Strednej škole umeleckého priemyslu (1984-2003), a na Vysokej škole výtvarných umení (2003-2008).

Text: Beata Jablonská