Ján Budaj / Samizdatmi prelomiť geto

Príbeh umenia v čase totality v podaní Jána Budaja. O tom, ako byť slobodní v neslobode a návod, ako samizdatmi prelomiť geto, miesto, ktoré je dusené ideológiou a štátnou mocou.
Ján Budaj sa v rozhovore s Michalom Moravčíkom a Mirou Keratovou rozpráva o svojich projektoch – výtvarných, konceptuálnych, angažovaných, samizdatových, protirežimných, eko-aktivistických. Vykresľuje situáciu v Československu od začiatku 70-tych rokov 20. storočia, kedy nastupuje v našej krajine tzv. normalizácia a postupne rozkrýva svoj modus fungovania v priestore bratislavského undergroundu.
Opisuje konkrétne, ako fungovala ŠtB, ako pôsobila na občanov krajiny a ako si vynucovala poslušnosť a ako na to používala strach ako pracovný nástroj. Jedným zo spôsobov, ktorý uvádza, je jeho samizdat Sebaobrana, kde popisuje, ako sa brániť mašinérii štátnej bezpečnosti.
Rozprávanie Jána Budaja z roku 2015 v galérii tranzit v Bratislave je cenným dobovým dokumentom, ikážkou, ako je dôležité udrať si slobodu svojho myslenia, svojej vnútornej integrity v čase neslobody.