Milota Havránková 2 / Milota, buď free!

Alena Vrbanová v dialógu s Milotou Havránkovou. V druhom dieli je témou rozhovoru autorkino pedagogické pôsobenie, ktoré dalo základ generácii fotografov Novej slovenskej vlny formujúcej sa v Prahe v 80-tych rokoch a zakladanie ateliéru fotografie na začiatku 90-tych rokov na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Taktiež sú témou ďalšie fotografické cykly Miloty Havránkovej, ako materiálovo experimentálna Kryštalizácia, subjektívnejšie Next page alebo projekt Modrá strecha, ktorý pokračuje až do aktuálnej tvorby. Prácu s mladými autormi potvrdzuje aj projekt Nadácia Miloty Havránkovej, výstavný cyklus, kde autorka prizýva mladých kolegov.