Ľubo Stacho 6 / Jób

ZACHOR je filmovým projektom Ľuba Stacha, kde sa venuje téme koncentračného tábora v Novákoch počas II. svetovej vojny a dokumentuje výpovede ľudí, ktorí tam boli. Taktiež film JÓB na príklade jedného muža dokumentuje dobu, ktorá sa prekrýva s dejinnými udalosťami počas Slovenského štátu. Partnerom v dialógu je Jana Geržová.