Dezider Tóth / Monogramista T·D / I. časť / Prišiel som domov do Brna

Cyklus "Titáni a matadori" konceptuálnych tendencií umenia na Slovensku od 60-tych rokov 20. storočia

Cyklus "Titáni a matadori"
konceptuálnych tendencií umenia na Slovensku
od 60-tych rokov 20. storočia

Koncept a moderovanie rozhovoru: Beata Jablonská
Koncept cyklu: Stano Masár
Kamera a strih: Marek Valovčin, Tomáš Rybár
Miesto a rok záznamu: Brno, 2017

Monogramista T.D (Dezider Tóth, 1947) patrí k najdôležitejším predstaviteľom slovenského konceptuálneho umenia, aj keď sa rád vymedzuje voči povesti etablovaného umelca. Zvykne hovoriť, že trpezlivo pracuje na budovaní neistej pozície na okraji. Vo svojom domovskom prostredí alternatívneho umenia si prisúdil úlohu pochybovača ako toho, pre ktorého neplatia vopred dané schémy a hranice. Jeho tvorba siaha od maľby, kresby a autorských kníh , až po inštalácie, umenie akcie a minimalistické intervencie. V rokoch 1991 - 2015 vyučoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave dramaturgiu výtvarného materiálu (teoretické prednášky) a Neateliér (práca s výtvarným materiálom). V roku 1994 habilitoval na docenta prednáškou Hlasom materiálu a v roku 2001 obhájil profesúru na AVU v Prahe prednáškou Rozliata nádoba. Bol organizátorom aktivít neoficiálneho umenia Depozit, v rokoch 1976 - 1977, v byte na Moskovskej 1 v Bratislave. V rokoch 1979 - 1986 inicioval a organizoval Posun – deväťmesačné majstrovstvá Bratislavy v posune artefaktu, ktoré sa zakaždým končilo vzájomnou prezentáciou diel v byte niektorého z účastníkov akcie. Tvorba Monogramistu T.D je zastúpená v domácich a zahraničných zbierkach a je aj autorom kníh Urob si masku (1989) a Noha k nohe, spoločne s Viliamom Klimáčkom (1996, 2005). V roku 1997 si zmenil občianske meno a odvtedy tvorí a vystavuje ako Mongramista T.D. Žije v Brne.

Text: Beata Jablonská