Richard Gregor – Katarína Bajcurová / Priority sa menia v každej dobe

Nahrávané v júni 2017 vo výstavných priestoroch Kunsthalle Bratislava (prebiehajúca výstava Ako doma – výstava slovenského sochárskeho umenia 20. a 21. storočia)

Témy rozhovoru:

publikácia Slovenské sochárstvo 1945 – 2015, autorka Katarína Bajcurová

plánované pokračovanie: Socha vo verejnom priestore, autorka Sabina Jankovičová

Aké umenovedné publikácie nám aktuálne chýbajú?

Porovnanie "bielokockových" a "muzeálnych" expozícií v Slovenskej národnej galérii

Súčasný stav galérií v regiónoch Slovenska

Čo sú piliere dnešnej umeleckej prevádzky? A aké je postavenie zberateľov v jeho štruktúre?

Stav umenovednej teórie a jej publikačná činnosť v súčasnosti

Ako zlepšiť komunikáciu a prienik slovenského umenia do stredoeurópskeho kontextu?