Liptovská galéria 3. časť

V roku 1988 sa v Liptovskej galérii konala výstava Michala Kerna. Za akých okolností sa pripravovala a ako ňu reagovala verejnosť, sa rozprávajú Richard Gregor a Karol Maliňák. Michalovi Kernovi je venovaná podstatná časť rozhovoru, jeho tvorbe aj genius loci kúrie, kde rodina Kernovcov žila niekoľko generácií.