Štefan Papčo / Antigravitácia – pohyb hmoty / pohyb ducha

V kalendárnom roku 2022 sa Artdispečing upriamil na tvorbu dvoch doku-rozhovorov, kde výtvarník a spriaznený kunsthistorik mapujú vznik nového diela. Štefan Pačo a Dušan Buran sa rozprávajú o zámeroch a východiskách autora. Dušan Buran rozkrýva pozadie vzniku projektu a rozkrýva príbuznosti s ďalšími dielami Papča.. V druhom rozhovore s časovým odstupom sa opäť vracajú k rozhovoru, ktorý končil pred realizáciou diela. V tomto máme možnosť viac spoznať detaily samotného diela ako aj proces jeho vzniku prostredníctvom záberov kamery v teréne a ateliéri. Vzniká tak ucelený pohľad na autorský tvorivý program Štefana Papča tak, ako ho vidí Dušan Buran, ktorého interpretácia je súčasťou výpovede o istej časti tvorby umelca, s dôrazom na novovznikajúce dielo.

-------------------------------

Libreto autora

Skúsenosť nadobudnutá v doteraz realizovaných projektoch zameraných primárne na otázku prepojenia fyzického a mentálneho sveta vertikality (Občania, Mohutnosti, Hmotný/ Rosný/ Absolútny, Tam kde som Nebol) naviguje moju pozornosť na hľadanie nových úrovní sochárskych výskumov v duchu amerického umelca Roberta Smithsona - Site / Nonsite. Otázka - Site / Nonsite má potenciál komunikovať skúsenosť a pravdu, ktorá nás presahuje. Mojou ambíciou je umocniť a formulovať vnútorné prepojenie medzi fyzickým a duchovným priestorom. Symbolický pojem „antigravitácie“ vnímam ako moment zastavenia, stretnutia so samým sebou a s nepoznaným. V procese tvorby diela budú hrať kľúčovú rolu prírodné hmoty, ich pôvod, reflexia a aktivácia ich pohybu na rôznych úrovniach. Pohyb vnímam ako moment fyzického stretu a vzájomného vnútorného obsiahnutia konfrontovaných entít. Predpokladaným výsledným dielom bude séria sochárskych diel a zvuková inštalácia v atmosfére šerosvitu. Pokiaľ to priestorové možnosti dovolia, samotné diela budú inštalované v hrubej vrstve vlhkého ílu. Ponor a presun v mokrej hline prirodzene spomalí pohyb priestorom, ale tiež akcentuje pocit hlbšieho vnútorného prepojenia s vystavenými dielami. Spomalený až sťažený pohyb priestorom umožní vnímať vône, vlhkosť a vnútornú kvalitu jednotlivých sedimentov inštalácie. Návštevníkovi výstavy bude navrhnuté prejsť ňou vo vysokých gumových čižmách, čím bude “prinútený” koncentrovať sa na každý svoj pohyb a tým si ho viac uvedomiť. Zároveň mu takto ne-prirodzene spomalený pohyb vytvorí priestor na hlbšiu koncentráciu. Samostatné sochárske diela budú postupne vznikať prostredníctvom hľadania možností fyzického stretu, osobného dialógu a aktivácie pohybu s prírodnými elementmi, hmotami a vybranými miestami. Surové hmoty ako kameň, živica, vosk, drevo, hlina, kamenná soľ a voda budú základnými stavebnými prvkami jednotlivých diel. Hmoty budú aktivované prostredníctvom rôznych živočíchov ( napr. hmyz, vtáky, vysoká zver a iné), ale aj gravitácie a prírodných živlov. Z formálneho hľadiska budú vytvorené práce minimalisticky reagovať na miesta v krajine, kde prebehli geologické zlomy, alebo posuny a otvoril sa nový vstup do vnútra zeme. Zvuková inštalácia vnesie do diela autentický ľudský faktor. Obsahovou podstatou bude hlasový záznam rôznych osôb popisujúcich vlastný hraničný zážitok z pohybu priestorom (opis krokov, pádov, skokov, behu, jazdu autom a iné). Táto bude realizovaná v zatemnenom priestore s maximálnou elimináciou vonkajších vizuálnych vnemov čím bude akcentovaný rozmer imaginácie a vstupu do abstraktnej zóny. Predstava opisovaného pohybu v spojení s vôňou abstraktnej hmoty rozličného pôvodu (kameň, drevo, živica, vosk, hlina a iné) vytvoria živnú pôdu pre nové stretnutie s nepoznaným a samým sebou. Kompozícia spomenutých faktorov vo vzťahu k návštevníkovi vytvorí priestor pre konfrontáciu hmoty, vedomia a podvedomia.

Štefan Papčo