Ján Kralovič – Tomáš Pospiszyl

O umení by sa nemalo písať ale hovoriť v televízii a na internete

Témy dialógu: 
Tomáš Poszpiszyl: Asociativní dějepis umění a Srovnávací studie
Rola historika umenia
Kolážovanie, motív a metodológia koláže / Jiří Kolář, Dominik Lang, Eva Koťátková, Július Koller
Popularizácia neoavantgardného a súčasného umenia
Generačná výmena, multimediálnosť
Národný konceptualizmus / Július Koller, Stano Filko
Národné motívy / Svätopluk Mikyta, Dalibor Bača, Tomáš Džadoň, Michal Moravčík
Česko-slovenský performance 70-tych rokov, ich re-make v súčasnosti / Jan Mlčoch, Barbora Klímová, Rafani, Ľubomír Ďurček, Ján Budaj, Mira Keratová, Milan Knížák, Jiří Kovanda, výstava Umenie nemá alternatívu v bratislavskom tranzite


Ján Kralovič 
(*1984)

Vyštudoval Dejiny umenia a kultúry na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V roku 2012 ukončil doktorandské štúdium na FF TU obhajobou dizertačnej práce s témou umenia akcie v 60.-90. rokoch 20. storočia na Slovensku. Od roku 2012 pôsobí ako vedecko-výskumný pracovník (Centrum výskumu - Sekcia vizuálnych a kultúrnych štúdií) na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde prednáša dejiny slovenského umenia 20. storočia a vedie semináre zamerané na teóriu a interpretáciu umeleckého diela.
Zúčastnil sa viacerých vedeckých konferencií a publikuje výsledky svojho výskumu v zborníkoch a odborných časopisoch. K reflexií aktuálneho výtvarného dania prispieva recenziami výstav a umeleckých aktivít. V odbornej publikačnej činnosti sa venoval fenomenologickej filozofii, interdisciplinárnym presahom medzi filmom a literatúrou ako aj špecifickým problémom akčného umenia a urbánneho priestoru. 
Na konci roku 2014 mu vyšla publikácia pod názvom Teritórium ulica (Umenie akcie v mestskom priestore v rokoch 1965-1989 na Slovensku).
Žije v Bratislave.


Tomáš Pospiszyl (* 1967)


Český publicista, teoretik výtvarného umění a pedagog. Do povědomí veřejnosti se dostal jako spolupracovník Davida Černého, se kterým působil v umělecké skupině Úchvatní a podílel se také na jeho díle Entropa. Pospiszyl studoval v letech 1986–1991 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy teorii kultury a v letech 1989–1992 dějiny umění, mezi roky 1995–1997 studoval na Center for Curatorial Studies na Bard College v New Yorku. Pracoval mimo jiné ve Správě Pražského hradu a v Národní galerii v Praze. V roce 2000 absolvoval sedmiměsíční studijní pobyt v Muzeu moderního umění (MoMA) v New Yorku. Od roku 2004 do 2010 spoluorganizoval Cenu Jindřicha Chalupeckého pro mladé umělce. Od roku 2003 působí na FAMU. Přispíval do časopisů Týden, A2, Ateliér, Cinepur, Respekt, Umělec nebo Revolver revue. Od roku 2012 učí dějiny umění na Akademii výtvarných umění v Praze.
Zdroj: cs.wikipedia.org