Lucia Gavulová, Vladimíra Büngerová & Sabina Jankovičová

Socha v kríze? 

Témy rozhovoru:

Publikácia "Slovenské sochárstvo 1945 – 2015" (autorka Katarína Bajcurová)
Pripravovaná druhá časť sochárskej monografie (autorka Sabina Jankovičová)

Sú dnes sochárski pokračovatelia staršej generácie sochárov?
Aké sú aktuálne projekty pre rok 2017 v SNG v rámci média sochy?

Pripravovaná výstava s témou sochy v KHB (autorky Vladimíra Büngerová a Daniela Čarná

Sochárky
Socha vo verejnom priestore / umelecká a remeselná kvalita sôch vo verejnom priestore, situácia v Bratislave a Košiciach
Michal Moravčík a jeho iniciatívy
Súpis sôch vo verejnom priestore – Banská Bystrica, Košice

Novela zákona o tvorbe a realizáciách do architektúry a verejného priestoru

Súťaž návrhov pomníka 17. novembra

Ako bude vyzerať stála expozícia sochy v zrekonštruovanej SNG?

Ako začleniť diela pre verejný priestor do zbierok galérií?
Aký je nákupný potenciál sochy v súčasnosti?


Lucia Gavulová

V roku 2006 absolvovala odbor dejín umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Oblasťou jej výskumného záujmu, reflektovanou aj v diplomovej práci boli skupinové iniciatívy v slovenskom umení pred a po roku 1989. V rokoch 2004 až 2006 pôsobila ako šéfredaktorka magazínu o umení a kultúre VLNA, do ktorého sama autorsky prispievala. V rovnakom období sa venovala reflexii aktuálneho výtvarného diania publikovaním recenzií výstav a aktivít na poli vizuálneho umenia v odborných aj spoločenských periodikách (Profil, Umělec, už neexistujúce Domino fórum, pravidelná rubrika Ateliér v Hospodárskych novinách a Contemporary Art v Inspire Magazine). V rokoch 2008 až 2014 koncepčne i organizačne zabezpečovala projekty pre Nadáciu – Centrum súčasného umenia (výstavný program OPEN Gallery, Aukcie súčasného slovenského umenia, BLAF – Bratislava Art Festival, Cena Oskára Čepana). Ako nezávislá kurátorka realizovala viacero výstav v Bratislave (samostatné výstavy Milana Adamčiaka, Cyrila Blaža, Martina Vongreja, Martina Kochana, Lucie Stráňaiovej, Petry Feriancovej, Petra Sita) aj v Prahe (András Cséfalvay - In Search of North, Galerie Václava Špály; Diera do behu vecí - Cyril Blažo, Matej Gavula, Roman Ondák, Milan Tittel; Hunt & Kastner Gallery - v rámci Festivalu súčasnej slovenskej fotografie v koncepcii Ivy Sýkorovej a Filipa Vanča; Shell Game - Ján Gašparovič, Matej Gavula, Jonáš Gruska, Daniel Grúň, Roman Ondák; Galéria MeetFactory - spolu s Jarom Vargom). Je súčasťou kurátorského tímu projektu Startpoint Prize, oceňujúceho každoročne najlepšiu diplomovú prácu vysokých umeleckých škôl a akadémií v Európe. Je spoluautorkou publikácie Photoport (spolu s Michaelou Paštékovou, Jozefom Kovalčikom a Filipom Vančom; 2009). Od roku 2014 pracuje ako kurátorka Zbierky moderného a súčasného umenia v Slovenskej národnej galérii, v ktorej je zodpovedná aj za prípravu magazínu o umení 365°. Kurátorsky (spolu s autorkou koncepcie Alexandrou Kusou) participovala na výstavnom projekte Uchovávanie sveta (2015-2016). Žije v Bratislave.Mgr. Vladimíra Büngerová

* 1974, Žilina, žije a pracuje v Bratislave.
Štúdium: 1995 – 2000 štúdium dejín umenia a kultúry na Trnavskej univerzite v Trnave.
Venuje sa histórii, teórii a kritike moderného a súčasného umenia, úžitkovému umeniu a dizajnu. Pripravila výstavné projekty pre Považskú galériu umenia v Žiline, Nitriansku galériu v Nitre, Mestskú galériu v Rimavskej Sobote, Galériu Cypriána Majerníka v Bratislave a pre Malokarpatské múzeum v Pezinku, kde v rokoch 2000-2005 pôsobila ako kurátorka zbierky výtvarného umenia a umeleckých remesiel. V rokoch 2003-2005 pracovala pre zbierku Prvej slovenskej investičnej skupiny v Bratislave. Venuje sa tiež publikačnej činnosti zameranej predovšetkým na súčasné umenie, dizajn a úžitkové umenie (DART, Designum, RUD, Revue svetovej literatúry, Profil súčasného výtvarného umenia, Keramika a sklo, Prostor Zlín, Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave). Od roku 2007-2009 pôsobila ako kurátorka zbierky užitého umenia a dizajnu (sklo, dizajn) a od roku 2010 pôsobí ako kurátorka zbierky moderného a súčasného sochárstva Slovenskej národnej galérie v Bratislave.

Katalógy a odborné publikácie:
Büngerová, Vladimíra: Otvorené zatvoreným. In: Ročenka Galérie Cypriána Majerníka / 2008. Eds. Vladimíra Büngerová – Richard Gregor. Galéria Cypriána Majerníka. Bratislava, 2009, s. 4-9.
Büngerová, Vladimíra: Úžitkové umenie, umelecký priemysel a dizajn v zbierkach inštitúcií. In: Designum. Roč. XVI, č. 2, 2010, s. 24-29.
Büngerová, Vladimíra: Profily riaditeľov Slovenskej národnej galérie 1948 – 1999 (K. Vaculík, Š. Mruškovič, Z. Bartošová). In.: Ročenka Slovenskej národnej galérie. Bratislava, 2009, s. 83-92.
Büngerová, Vladimíra: Všetko o múzeu. In.: Ročenka Slovenskej národnej galérie. Bratislava, 2009, s. 261-266.
Büngerová, Vladimíra: Juraj Bartusz – spochybňovanie subjektu? In: Bartusz. Gestá / Body / Sekundy. Eds. Lucia Gregorová-Stachová a Vladimíra Büngerová. Slovenská národná galéria, Bratislava, 2010, s. 10-21.
Büngerová, Vladimíra: Rekapitulácia re/konštrukcie Suterénu 89. In: Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Galéria 2010. Slovenská národná galéria, Bratislava, 2011, s. 7-17.
Büngerová, Vladimíra: Absolventi VŠVU v službách sklárne v Lednických Rovniach. In: Na zdravie! Na dizajn! 120 rokov sklárne v Lednických Rovniach. Slovenská národná galéria, 2012, s. 41-57.
Büngerová, Vladimíra: Sex, príroda a video. In: Jana Želibská. Zákaz dotyku. Slovenská národná galéria, Bratislava, 2012, s. 24-39.
Büngerová, Vladimíra: Socha a fotografia (1. časť). In: Büngerová, Vladimíra – Stachová, Lucia G. (ed.): Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave - Galéria 2012 – 2013, Slovenská národná galéria, Bratislava, 2015.
Büngerová, Vladimíra: Vedecké umenie. In: Zelinský, Miroslav – Klíma, Miloslav – Plešák, Miroslav (ed.): O umění s rozumem. Host, Brno, 2015.
Büngerová, Vladimíra: Sochárky. Výber osobností česko-slovenského sochárstva. Slovenská národná galéria, Bratislava, 2015.

Výstavy:
2000 Existenciály Martina Tisa a Laury Meškovej, Považská galéria umenia v Žiline
2000 participácia na medzinárodnom projekte TRAINING v spolupráci so Spolkom umenovedcov a konzumentov umenia ERRATA, Bratislava- Košice a späť
2000-DEMO-/net.art, demo a počítačová grafika/ Zdena Hlinku a skupiny SATORI,
Považská galéria umenia v Žiline
2000 výstava slovenských výtvarných umelcov Celok a detail, Bielsko-Biała, Poľsko, Považská galéria v Žiline
2001 Ďalekohľadanie, Mestská galéria v Rimavskej Sobote, projekt transKunsthalle 2001
2002-2003 Alchýmia keramiky Edity Balážovej. Malokarpatské múzeum v Pezinku
2003 Maliar Ľudovít Pitthordt. Malokarpatské múzeum v Pezinku
2003 Premeny Pezinka – architektúra. Malokarpatské múzeum v Pezinku
2003 Kniha/objekt. Objekt/kniha. Nitrianska galéria v Nitre
2004 Z ateliéru keramiky VŠVU. Malokarpatské múzeum v Pezinku
2004 Stolovanie a víno. Spolu s E. Ševčíkovou. Malokarpatské múzeum v Pezinku.
2008 Otvorené zatvoreným. Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava
2008 Všetko o múzeu. Slovenská národná galéria, Bratislava
2009 Osemdesiate roky. Suterén. Asistentka kurátorky B. Jablonskej. Slovenská národná galéria, Bratislava
2010 Punk a láska. Paľo Čejka. Spolu s A. Kusou. Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava
2010 Juraj Bartusz. Gestá / body / sekundy. Spolu L. Gregorovou. Slovenská národná galéria, Bratislava
2011 Ľubomír Blecha 1933 – 2009. Spolu s D. Poláčkovou. Slovenská národná galéria, Bratislava
2012 Na zdravie! Na dizajn! 120 rokov sklárne v Lednických Rovniach. Spolu s D. Poláčkovou. Slovenská národná galéria, Bratislava
2012 Jana Želibská. Zákaz dotyku. Spolu s L. Gregorovou. Slovenská národná galéria, Bratislava
2013 Jana Želibská. Kus zeme. Spolu s L. Gregorovou. Slovenská národná galérie, Zámok Zvolen
2014 Jana Želibská. Kus země. Spolu s L. Gregorovou. Galerie města Blanska, Blansko.
2015 Sochárky. Výber osobností česko-slovenského sochárstva. Slovenská národná galéria, Bratislava
2016 Sochárky. Výber osobností česko-slovenského sochárstva. Východoslovenská galéria, Košice


Mgr. Sabina Jankovičová, ArtD.
* 1977 v Bratislave

Absolvovala štúdium Dejín umenia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave v roku 2004 diplomovou prácou Bratislavské konfrontácie 1961 – 1965. V roku 2000 získala Herderove štipendium na dva semestre vo Viedni (Institut fuer Kunstgeschichte). V rokoch 2005 – 2008 sa v rámci doktorandského štúdia na Ústave dizajnu FA STU venovala Sochárstvu a dizajnu vo architektúre 70. a 80. rokov. Od roku 2001 spolupracovala s www.artgallery.sk, v rokoch 2008-2010 pracovala ako kurátorka Artgallery Devín. Publikácie: Bratislavské konfrontácie 1961 – 1965 v spolupráci s Jurajom Mojžišom, (2011), Slovenské sklo (2012), Súpis Sochárske diela na území Bratislavy 1945 – 2013 v spolupráci s Romanom Popelárom (2013), Imrich Vanek (2015).