Objektívne Kunsthalle Bratislava 2018

Cyklus In Site Out Site
Recenzia: Lucia Miklošková
Príspevky: Vladimír Beskid
Koncept cyklu: Stano Masár
Kamera: Marek Valovčin
Strih: Michal Baránek
Miesto a rok záznamu: Bratislava, 2018