Noc Jazdca 03-19

Diskusia Richarda Gregora a Miry Sikorovej-Putišovej
s Radkou Nedomovou a Marcelom Benčíkom

O novej expozícii diel Miloša Alexandra Bazovského
v GMAB v Trenčíne a možnostiach výstavného dizajnu

19. augusta 2019 v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne

Diskusia sa venuje expozícii diel Miloša Alexandra
Bazovského, ktorá má nový dizajn a architektúru, a bola otvorená
v januári 2019. Inovatívny spôsob rámovania Bazovského
diel zo zbierky galérie, ktorý ich prezentuje nielen ako maľby,
ale aj ako artefakty nachádzajúce sa na pomedzí obrazu a objektu,
už počas otvorenia novej stálej expozície vzbudil výrazný ohlas –
pozitívne, ale aj negatívne odozvy. Vyvoláva diskusie o spôsobe
rámovania diel klasika slovenskej moderny, o vzťahu medzi
rámom – v prípadoch mnohých diel nie pôvodného, a maľby
samotnej, ďalej o tom, do akej miery je možné uplatňovať inú –
zjednocujúcu, avšak v prípade Bazovského diel, radikálnejšiu
adjustáciu.

Otváranie nových stálych expozícií alebo obnova ich koncepcií
a redizajn je v podmienkach slovenských galérií pomerne vzácne,
no pritom ide o najkomplexnejšiu podobu odborných činností
galérie a ich komunikáciu smerom k odbornej obci a návštevníkovi.
Debata, ktorej sa zúčastnia kurátorka expozície Radka Nedomová
a autor jej dizajnu Marcel Benčík, sa bude týkať nielen koncepcie
expozície Bazovského diel, ale aj problematiky a možností
aktuálneho výstavného dizajnu.