Efemérne dialógy 02 Pavlína Fichta Čierna

Video-záznam rozhovoru Lenky Kukurovej s Pavlínou Fichta Čiernou v rámci obsahu www.artdispecing.sk.
Bratislava, ArtBooksCoffee, 2017