Richard Gregor – Aurel Hrabušický II

Mlynarčíkov „aha“ efekt a Kollerove tykadlá

Témy dialógu:

Kauza Bernini
Prvé falzifikáty diel J. Kollera, falzifikáty slovenskej moderny (Fulla, Galanda),
Zdvih záujmu o slovenské umenie
Porovnanie tvorby j. Kollera, S. Filka a P. Bartoša
Bratislavský konceptualizmus
Výstavy pop artu so slovenským zastúpením, J. Želibská, J. Koller, J. Jankovič
80-te roky výstavný projekt Ost Kunst / West Kunst
T. Pospiszyl a jeho téze národného konceptualizmu
S. Filko, J. Koller a P. Bartoš / V. Popovič, R. Fila
 
Richard Gregor  (*1974)
 
Historik, kurátor a kritik výtvarného umenia. Študoval na Trnavskej univerzite a na Karlovej univerzite v Prahe. Pracoval ako šéfkurátor Nitrianskej galérie a Galérie mesta Bratislavy, prednášal na Katedre teórie a dejín umenia Akadémie umení v Banskej Bystrici, bol nezávislým expertom na problematiku galérií Ministerstva kultúry SR. Je kurátorom viac než troch desiatok výstav doma i v zahraničí, autorom recenzií a štúdií. Založil časopis Jazdec – nástenka o súčasnom výtvarnom dianí, je autorom web-archívu www.artdispecing.sk. Bol predsedom Rady galérií Slovenska, je viceprezidentom Slovenskej sekcie Medzinárodnej asociácie kritikov AICA, členom College Art Association. Pravidelne sa zúčastňuje konferencií a seminárov, prednášal na Slovensku, v Čechách, Rakúsku, Maďarsku a v USA; získal štipendijné stáže v USA, Veľkej Británii, Dánsku a Izraeli. Bol spoluautorom a spoluorganizátorom XLVI. Medzinárodného kongresu AICA v Košiciach a Bratislave (2013). Z jeho iniciatívy sa v roku 2008 obnovila Galéria Cypriána Majerníka v Bratislave (pôvodne založená 1957). V roku 2013 vydal knihu Haberernovej oko. Postinformálna figurácia v slovenskom výtvarnom umení 60. rokov 20. storočia. V súčasnosti je šéfkurátorom Domu umenia – Kunsthalle Bratislava
 
Aurel Hrabušický
 
Historik a kritik vizuálneho umenia a neumenia. Študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1974–1979). V rokoch 1985 – 1990 bol dramaturgom výstavnej siene pre fotografiu v Spoločenskom dome Trnávka pri Obvodnom kultúrnom a spoločenskom stredisku Bratislava II. Od roku 1981 do roku 1989 publikoval filmové kritiky a viaceré state, venované dejinám slovenského filmu. V rokoch 1990 – 1993 bol kurátorom novozaloženej zbierky nových médií v SNG Bratislava. Od roku 1996 dodnes je kurátorom zbierky fotomédií v Slovenskej národnej galérii. Autor alebo spoluautor retrospektívnych výstav výtvarných umelcov a fotografov v SNG vrátane sprievodných publikácií (Karol Kállay, 1996, Jozef Jankovič, 1997, Viera Kraicová, 1997, Martin Martinček, 2001, Miloš Dohnány, 2004, Juraj Bartoš, 2009, Július Koller, 2010, Viliam Malík, 2013) v SNG. Je spoluautorom výstav a publikácií Slovenská fotografia 80. rokov vo výbere A. Hrabušického a V. Maceka (1989), Slovenská fotografia 60. rokov (1990), Bauhaus im Osten (1997), a ďalších v SNG: 60. roky v slovenskom výtvarnom umení (1996), Dejiny slovenského výtvarného umenia : 20. storočie (2000), Slovenská fotografia 1925–2000(2001), Slovenské vizuálne umenie 1970–1985 (2002), Slovenský mýtus (2005), Stratený čas ? Slovensko 1969 – 1989 v dokumentárnej fotografii (2007), Slovenský obraz – antiobraz. 20. storočie v slovenskom výtvarnom umení (2008, pre Jazdiareň Pražského hradu), Rudolf Sikora. Sám proti sebe (2008), Nové Slovensko. Ťažký zrod moderného životného štýlu (2011), Zaujatí krásou. Päťdesiate roky v dokumentárnej fotografii (2013). Je autorom alebo spoluautorom monografických publikácií: Peter Rónai. In medias res(2000), Viliam Malík (2001), Tri eseje o fotografiách Ľuba Stacha (2004), Skutočná veľkosť. Malé formy Viery Kraicovej (2005), Rusíni. Tomáš Leňo. Jozef Ondzik (2011), Stano Pekár. Totálna fotografia (2012). Anton Podstraský (2013), Boris Németh. Na ceste(2013), Pavol Breier. Pastieri (2013), Ján Galanda (2014), Ľubo Stacho. Obchodná 1984 – 2014 (2014). Publikoval väčší počet štúdií, článkov, recenzií a textov iného druhu v periodických aj neperiodických tlačiach.