Richard Gregor – Beata Jablonská / Ako nám uniká súčasnosť, alebo Chceli sme začať inak

Nahrávané v júni 2017 v Galérii mesta Bratislavy

Témy rozhovoru :

Konceptuálna zbierka a Stála expozícia v Galérii mesta Bratislvy, obe v koncepcii Richarda Gregora

Ako sa "objavilo" konceptuálne umenie na Slovensku?

Koncepcia dejín umenia s presahmi medzi výtvarnym umením, divadlom, hudbou a pod.

Výstava Prievan v súčasnej slovenskej maľbe, koncepcia Richard Gregor a Beata Jablonská

Aký majú charakter výstavy v Slovenskej národnej galérii v poslednom období?

Stále expozície v inštitúciách v New Yourku; výstava Ruská avantgarda v Albertine, Viedeň

Konferencia College Art Association 2017 v New Yorku (spoločná iniciatíva s Getty Foundation, MoMA, Clark Art Institute); účasť Richarda Gregora

Medzinárodná identita slovenského vizuálneho umenia; obraz našej scény v kontexte stredoeurópskeho priestoru (dnes 20 scén) a v kontexte "veľkého príbehu" západného" umenia

Bratislavský konceptualizmus

Stimulovanie exportu slovenského umenia