Miloš Laky / 2. časť

V dramaturgii spolu s kunsthistoričkou Beatou Jablonskou artdispečing.sk prináša nový formát prezentácie už nežijúceho vizuálneho umelca. Spoločne sme realizovali sériu rozhovorov s výtvarníkmi a blízkymi priateľmi Miloša Lakyho.

Nosnou témou druhej časti zostrihu rozhovorov je rozprávanie o ikonickom Bielom priestore v bielom priestore je . Postupne sa k téme vyjadrujú najmä Ľubomír Ďurček, Rudolf Sikora a Dezider Tóth. Spoločne dotvárajú mozaiku spomienok, ako sa formovala autorská trojica Laky, Filko, Zavarský a aké bolo spoločenské a ideové pozadie tohto konceptu.

V rozhovore so spolužiakmi Miloša Lakyho z čias štúdií na SŠUP a VŠVU v Bratislave Ľubomírom Ďurčekom, Deziderom Tóthom a Ladislavom Čarným je témou rozhovorov autorský program Miloša Lakyho, ktorý sa začal formovať a prvé dnes už známe diela vznikali ešte počas štúdií. S Rudolfom Sikorom Miloš Laky spoluvytváral cykly Čas I., II. a III. Sikora spomína aj cykly Symposions, ktorý Miloš Laky inicioval.

Tento rozsiahli materiál nám dal možnosť rozprávať o autorovi, ktorý už nemôže o svojom diele rozprávať sám. No veríme, že sa nám podarilo citlivo pospájať pamäťovú stopu na výtvarníka Miloša Lakyho.