Richard Gregor – Ivan Jančár

Prečo na Slovensku nerezonuje dielo Mateja Kréna?

Témy dialógu:
Ako funguje dramaturgia GMB? Úspešnosť zotrvania v pozícii riaditeľa a získavanie finančných prostriedkov pre inštitúciu
Ako sa mení portfolio GMB v priestore novovzniknutých inštitúcií v Bratislave?
Zbierkotvorná činnosť GMB vs. súkromné zbierky, proces zverejňovania zbierok. Idea zlúčenia GMB a SNM, Štefan Holčík
Imaginatívna vs. alternatívna grafika. Ľuba Belohradská, Petranský, Alena Vrbanová, Igor Kalný, Igor Ondruš, Albín Brunovský
Galéria Nedbalka, Michal Jakabčic, Viera Žilinčanová, Mária Medvecká
Výstava Alexa Mlynarčíka v GMB. Zostáva Mlynarčík lokálnym umelcom?
Prečo na Slovensku nerezonuje dielo Mateja Kréna?
Matej Krén: Portrét I. Meluzina; Idiom; Pasáž
Jozef Jankovič, Július Koller, Juraj Meliš, Milan Laluha, Milan Paštéka, Mira Haberernová, Stano Filko, Rudo Sikora, Roman Ondák, Matej Krén
Podkovie Mirbachovho paláca GMB, jeho dramaturgia. Štefan Papčo, Inge Višňovská, Juraj Meliš, Andrej Dúbravský, Alex Mlynarčík

Richard Gregor (*1974)

Historik, kurátor a kritik výtvarného umenia. Študoval na Trnavskej univerzite a na Karlovej univerzite v Prahe. Pracoval ako šéfkurátor Nitrianskej galérie a Galérie mesta Bratislavy, prednášal na Katedre teórie a dejín umenia Akadémie umení v Banskej Bystrici, bol nezávislým expertom na problematiku galérií Ministerstva kultúry SR. Je kurátorom viac než troch desiatok výstav doma i v zahraničí, autorom recenzií a štúdií. Založil časopis Jazdec – nástenka o súčasnom výtvarnom dianí, je autorom web-archívu www.artdispecing.sk. Bol predsedom Rady galérií Slovenska, je viceprezidentom Slovenskej sekcie Medzinárodnej asociácie kritikov AICA, členom College Art Association. Pravidelne sa zúčastňuje konferencií a seminárov, prednášal na Slovensku, v Čechách, Rakúsku, Maďarsku a v USA; získal štipendijné stáže v USA, Veľkej Británii, Dánsku a Izraeli. Bol spoluautorom a spoluorganizátorom XLVI. Medzinárodného kongresu AICA v Košiciach a Bratislave (2013). Z jeho iniciatívy sa v roku 2008 obnovila Galéria Cypriána Majerníka v Bratislave (pôvodne založená 1957). V roku 2013 vydal knihu Haberernovej oko. Postinformálna figurácia v slovenskom výtvarnom umení 60. rokov 20. storočia. V súčasnosti je šéfkurátorom Domu umenia – Kunsthalle Bratislava


Ivan Jančár

Narodil sa v Trenčianskych Tepliciach, vyštudoval vedu o výtvarnom umení na FF UK v Bratislave. Od roku 1983 pracoval ako kurátor modernej grafiky, kresby a ilustrácie v Galérii mesta Bratislavy. V roku 1998 bol vymenovaný za jej riaditeľa. Pripravil viac ako 100 výstav na Slovensku i v zahraničí, publikoval 20 kníh a množstvo článkov o slovenskom a medzinárodnom umení. Zúčastnil sa na viacerých workshopoch a kolokviách (Brno, Viedeň, Štrasburg a iné). V roku 1996 vyhral konkurz na pobyt v Múzeu moderného umenia v Oxforde, v roku 1997 získal Fulbrightovu cenu na pobyt v USA. Od roku 1993 je súdnym znalcom pre výtvarné umenie 20. storočia a súčasné umenie. V rokoch 2003 a 2004 bol expertom Európskej komisie pre kultúru so sídlom v Bruseli v Belgicku. Je členom medzinárodného združenia výtvarných teoretikov AICA. V roku 2005 dostal Cenu Martina Benku. V roku 2012 mu taliansky prezident udelil Rad talianskej hviezdy.

Zdroj: www.databazeknih.cz