Mira Sikorová-Putišová – Peter Meluzín

Autenticita vs štýl a trend

Peter Igor Meluzín (* 13. september 1947, Bratislava)
je slovenský autor akcií, performancií a videoinštalácií.

1965 – 1968 Slovenská vysoká škola technická v Bratislave
1968 – 1970 Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor sociológia
1977 – 1983 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, oddelenie grafiky u Oresta Dubaya a Vladimíra Gažoviča
V rokoch 1993 – 2012 pôsobil na Škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave ako pedagóg a riaditeľ školy.

Tvorba Petra Meluzína predstavuje časť obdobia slovenského umenia pred a po roku 1989. Spolu s Radislavom Matuštíkom a Júliusom Kollerom založili akčné zoskupenie Terén, ktoré zoskupovalo akčných umelcov. Umelci v rokoch 1982 – 1985 realizovali akcie v prírode – negalerijnom prostredí. Terén prechádzal štyrmi ročnými obdobiami a zmyslom bolo spojenie s prírodou. Výstavný projekt Suterén (1989) bol vyvrcholením Terénu. Suterén zadefinoval tradíciu site – specific inštalácií v našom prostredí.

Formálna stránka jeho tvorby zahŕňa v sebe prácu s médiami ako sú fotografia, videoprojekcia, videoinštalácia. Peter Meluzín vo svojich dielach zostáva verný banalitám, využíva slovné hračky a pohráva sa s gýčom, ďalej používa aj motív zenu v zmysle meditácie. Zaoberá sa a upriamuje pozornosť na rozdielnosti medzi mužom a ženou. Cielene pracuje s motívmi ako sú pohlavie, sexualita, rodovosť.

Samostatné výstavy (výber)
1995 – Mouse killer. Považská galéria umenia, Žilina
1997 – KU-KLUX-KLON, Štátna galéria, Banská Bystrica
1998 – Bezruký Raphael. SNG – Vermesova vila, Dunajská Streda
1999 – Múr nárekov. Synagóga – centrum súčasného umenia, Galéria Jána Koniarka, Trnava
2002 – ENDANDYAND, Tatranská galéria- Elektráreň, Poprad
2013 – P. Meluzin pohľadom R. Matuštíka. Slovenský inštitút, Praha

Kolektívne výstavy (výber)
1991 – Sen o múzeu, Považská galéria umenia, Žilina
1993 – Priestor ´93, Kúpeľný ostrov, Piešťany
1992 – Zwischen Objekt und Installation. Museum am Ostwall, Dortmund
1995 – Artists of Central and Eastern Europe, Mattress Factory, Pittsburg
1997 – Limitloss. Kunsthalle, Drážďany
1996 – Epikurova záhrada, Slovenská národná galéria, Bratislava
2001 – Umenie akcie 1965 – 1989. Slovenská národná galéria, Bratislava
2006 – Autopoesis, Slovenská národná galéria, Bratislava
2008 – Slovenský obraz (anti-obraz). 20. storočie v slovenskom výtvarnom umení. Jízdárna Pražského hradu, Praha

Zdroj: sk.wikipedia.org

Diela:
Čierne diery,
Perníková chalúpka,
U-fotbal
Z novej tvorby,
Televangelium,
Megalit,
Life after Life

Terény
Suterén

Mira Sikorová-Putišová (*1974)

Vyštudovala Dejiny umenia a kultúry na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave.
V rokoch 2000 – 2005 pracovala v Kultúrnych zariadeniach Petržalky v Bratislave:
2000 – 2003 ako manažérka pre styk s médiami
2003 – 2005 ako kurátorka výstav spojených s prezentáciou mladej dokumentárnej filmovej tvorby v CC Centre
v roku 2004 bola dočasne poverená vedením Galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši
od roku 2002 pracuje ako kurátorka v Považskej galérii umenia v Žiline
od roku 2005 prednáša na Katedre teórie a dejín umenia Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach
Je kurátorkou desiatok výstav zameraných na prezentáciu súčasného umenia realizovaných na Slovensku a v zahraničí, autorkou štúdií a textov v katalógoch a iných odborných publikáciách. Od roku 2006 pôsobí vo Výkonnom výbore Rady galérií Slovenska, je členkou Slovenskej sekcie AICA. Bola a je členkou viacerých galerijných rád (GJK v Trnave, GCM v Bratislave, VSG v Košiciach, Galéria mladých NG v Nitre). Prispieva do odborných periodík – predovšetkým Flash Art Czech & Slovak edition, Jazdec a ďalších. Žije v Žiline.