Noc Jazdca 01 / Ľudmila Kasaj Poláčková a Omar Mirza

Kurátori Nitrianskej galérie v Nitre /
Ľudmila Kasaj Poláčková a Omar Mirza v rozhovore s Richardom Gregorom

Sú kurátorské výstavy na Slovensku od 60-tych rokov možné vzory pre dnešné kurátorské projekty?

Sú kurátorské štúdiá dôležitou súčasťou vzdelávania budúceho kurátora?

Sú výstavy v Nitriannskej galérii v koncepcii Omara Mirzu polemikou s gýčom a vedou? Hýbu sa kurátorské výstavy v galériach na Slovensku medzi popularizáciou a vedou?

Zlepšuje sa situácia prezentácie kultúry a umenia v regiónoch Slovenska?

Je dôležité pre výstavy súčasného umenia meradlo počet návštevníkov?

Aké boli a budú výstavy NG Fetiše, Žatva, Umenie (p)o smrti, Umenie po živote a Podoby slobody?

Aká je funkcia riaditeľa galérie a aké sú modely fungovania kurátorských projektov, respektíve vzťah riaditeľ – kurátor?

Aké majú možnosti pre svoju realizáciu kurátori v NG?

Ďalší kurátori NG Barbora Geržová a Mária Janušová, ich pozície v rámci regionálnej inštitúcie.

Sú putovné výstavy dobrý model spolupráce medzi galériami?

Výstava Michala Moravčíka a model dvojvýstavy.

Sú pre mladých kurátorov dôležité možnosti zhovárať sa s najstaršou generáciou kurátorov?

Ako prebieha kritika výstav na Slovensku? Sú opodstatnené negatívne kritiky vo virtuálnom priestore na novú stálu expozíciu v Galérii M. Bazovského?

Je rozdiel medzi okamžitým komentárom vo virtuálnom priestore a článkom v periodiku s časovým odstupom?

Koncept rozhovoru: Richard Gregor
Koncept cyklu: Richard Gregor
Vizuál projektu: Stano Masár
Kamera: Erik Oslanec, Marek Valovčin
Strih: Michal Baránek
Produkcia: Shape Production
Miesto a rok záznamu: ABC Bratislava 2019