Efemérne dialógy 02 Ilona Németh

Video-záznam rozhovoru Lenky Kukurovej s Ilonou Németh v rámci obsahu www.artdispecing.sk.
Bratislava, ArtBooksCoffee, 2017