TRAM 2018

Cyklus In Site Out Site
Recenzia: Omar Mirza
Príspevky: Juraj Čarný, Otis Laubert, Dano Dida, Gottfried Gusenbauer, Brigitte
Felderer, David Možný
Koncept cyklu: Stano Masár
Kamera: Marek Valovčin
Strih: Michal Baránek
Miesto a rok záznamu: Bratislava – Viedeň, 2018