Kunsthalle Bratislava Vzdelávanie 2020

Kunsthalle Bratislava
Vzdelávanie

POĎ SI KRESLIŤ! Prázdniny v Kunsthalle LAB
Nakresli si ovečku

Detský sprievodca

Daniela Čarná
Lucia Kotvanová

Koncept cyklu: Stano Masár
Kamera a strih: Marek Valovčin
Miesto a rok záznamu:
Bratislava, 2020