Anton Čierny / Fagaceae

V kalendárnom roku 2022 sa Artdispečing upriamil na tvorbu dvoch doku-rozhovorov, kde výtvarník a spriaznený kunsthistorik mapujú vznik nového diela.
Anton Čierny sa prezentoval v troch posledných rokoch videami s istou príbuznosťou. Videá s názvomi S láskavým dovolením môjho otca a Dutina sa v roku 2022 uzatvárajú v trilógii, kde treťou prácou je video s názvom Fagaceae.
Práve vznik tohto diela je zachytená dokumente, kde sa v dialógu Anton Čierny a Ján Kralovič rozprávajú o zámeroch a východiskách autora. Ján Kralovič rozkrýva pozadie vzniku tohto videa ako aj technické riešenie video-záznamu a istým spôsobom dáva návod na jeho možné čítanie.
V druhom rozhovore s časovým odstupom 3-4 mesiacov sa opäť vracajú k rozhovoru, ktorý končil pred realizáciou diela. V tomto máme možnosť viac spoznať detaily samotného diela ako aj proces jeho vzniku prostredníctvom záberov kamery v teréne a postupne sa nám dotvára ideové rámcovanie s ďalšími dvoma prácami trilógie.
Vzniká tak ucelený pohľad na autorský tvorivý program Antona Čierneho tak, ako ho vidí Ján Kralovič, ktorého interpretácia je súčasťou výpovede o istej časti tvorby umelca, s dôrazom na novovznikajúce dielo.