Beata Jablonská – Květoslava Fulierová: Hry a duetá (2. časť)

Květoslava Fulierová
Udomácňovanie sa v bratislavskom priestore, nové kontakty.

Stretnutie s Jánom Mudrochom, huslové duetá.

Ilustrácie k veršom Júliusa Lenka, spolupráce na ilustráciách k publikáciam vo vydavateľstvách Osveta a Tatran.

1969 – okamih stretnutia s Júliusom Kollerom na zájazde do Talianska (tamtiež stretnutie s Jozefom Srnom).

Nový vzťah s Júliusom Kollerom – zo zabehnutého manželstva do romantiky v jednoizbovom byte.
Prelínanie dvoch umeleckých svetov v byte na Kudlákovej 5.

Zoznámenie sa s Petrom Bartošom, Milanom Adamčiakom, Radislavom Matuštíkom a postupne aj ďalšími osobnosťami bratislavskej neoficiálnej scény.

Miestom stretnutia najmä povestný byt na Kudlákovej 5.
Od roku 1969 spolupráca na podujatiach s amatérskymi výtvarníkmi, od roku 1974 iniciovanie AMA sústredení.

Spoločné výstavy s Júliusom Kollerom, výstava v Galérii v Rimavskej Sobote.