Noc Jazdca 03-19

Diskusia Richarda Gregora a Miry Sikorovej-Putišovej
s Radkou Nedomovou a Marcelom Benčíkom

O novej expozícii diel Miloša Alexandra Bazovského
v GMAB v Trenčíne a možnostiach výstavného dizajnu

19. augusta 2019 v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne

Diskusia sa venuje expozícii diel Miloša Alexandra
Bazovského, ktorá má nový dizajn a architektúru, a bola otvorená
v januári 2019. Inovatívny spôsob rámovania Bazovského
diel zo zbierky galérie, ktorý ich prezentuje nielen ako maľby,
ale aj ako artefakty nachádzajúce sa na pomedzí obrazu a objektu,
už počas otvorenia novej stálej expozície vzbudil výrazný ohlas –
pozitívne, ale aj negatívne odozvy. Vyvoláva diskusie o spôsobe
rámovania diel klasika slovenskej moderny, o vzťahu medzi
rámom – v prípadoch mnohých diel nie pôvodného, a maľby
samotnej, ďalej o tom, do akej miery je možné uplatňovať inú –
zjednocujúcu, avšak v prípade Bazovského diel, radikálnejšiu
adjustáciu.

Otváranie nových stálych expozícií alebo obnova ich koncepcií
a redizajn je v podmienkach slovenských galérií pomerne vzácne,
no pritom ide o najkomplexnejšiu podobu odborných činností
galérie a ich komunikáciu smerom k odbornej obci a návštevníkovi.
Debata, ktorej sa zúčastnia kurátorka expozície Radka Nedomová
a autor jej dizajnu Marcel Benčík, sa bude týkať nielen koncepcie
expozície Bazovského diel, ale aj problematiky a možností
aktuálneho výstavného dizajnu.

Projekty

Rozhovory kunsthistorikov s najstaršou generáciou renomovaných výtvarníkov na Slovensku pripravený formou oral-history záznamu.

Reflexia vybranej výstavy formou video-recenzie. Prináša komentár kunsthistorika priamo v priestoroch výstavy so zábermi na diela, rozhovor s kurátorom výstavy a vystavujúcim umelcom.

Cyklus video-záznamov diskusie troch výtvarníkov a dvoch kritikov umenia na aktuálne témy v umení. Súčasťou sú aj krátke profily diskutujúcich výtvarníkov.

Séria videí, v ktorých mladší kunsthistorici diskutujú s kolegami zo staršej generácie na vybrané témy.

Prezentácia a archív doteraz publikovaných čísiel periodika o súčasnom vizuálnom umení.

Noc Jazdca 02

Diskusiu Richarda Gregora s Beatou Jablonskou na tému „Československý koncept“ alebo „Bratislavský konceptualizmus?“ 18. augusta 2019 v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa Debata nadväzuje na výstavu „ČS Koncept 70. let“ (Galéria FAIT, Brno 2017/2018) a na medzinárodnú konferenciu „Je možné hovoriť o ...

viac

Noc Jazdca 01 / Ľudmila Kasaj Poláčková a Omar Mirza

Kurátori Nitrianskej galérie v Nitre / Ľudmila Kasaj Poláčková a Omar Mirza v rozhovore s Richardom Gregorom Sú kurátorské výstavy na Slovensku od 60-tych rokov možné vzory pre dnešné kurátorské projekty? Sú kurátorské štúdiá dôležitou súčasťou vzdelávania budúceho kurátora? Sú výstavy v Nitriann ...

viac