Vladimír Havrilla 1 / Post-conceptual Art Romantic

Rozprávanie o živote a autorskej tvorbe Vladimíra Havrillu. Aurel Hrabušický, Dušan Brozman a Boris Kršňák diskutujú o témach, ktoré zostavil Dušan Brozman tak, že zoradil diela Vladimíra Havrillu a sú tak linkou, ktorá nás sprevádza prezentáciou výtvarníka. V prvej časti sa dostávame postupne od prvej Havrillovej výstave v Galérii mladých v Bratislave k ďalším dielam, nosným pre autorovu tvorbu v 70-tych a 80-tych rokoch.

Projekty

Rozhovory kunsthistorikov s najstaršou generáciou renomovaných výtvarníkov na Slovensku pripravený formou oral-history záznamu.

Reflexia vybranej výstavy formou video-recenzie. Prináša komentár kunsthistorika priamo v priestoroch výstavy so zábermi na diela, rozhovor s kurátorom výstavy a vystavujúcim umelcom.

Cyklus video-záznamov diskusie troch výtvarníkov a dvoch kritikov umenia na aktuálne témy v umení. Súčasťou sú aj krátke profily diskutujúcich výtvarníkov.

Séria videí, v ktorých mladší kunsthistorici diskutujú s kolegami zo staršej generácie na vybrané témy.

Prezentácia a archív doteraz publikovaných čísiel periodika o súčasnom vizuálnom umení.

Liptovská galéria 1. časť

V rámci série Efemérne dialógy ponúkame rozhovor Richarda Gregora s Karolom Maliňákom. Dialóg dvoch riaditeľov, bývalého a súčasného, mapujú vznik a prvé desaťročia fungovania galérie, ktorá ako jedna z mála na Slovensku bola postavená ako priesor pre vystavovanie umenia. Karol Maliňák opisuje situá ...

viac

Pavel Choma 1 / Vždy som sa vrátil na moju ulicu

Pavel Choma v rozhovore s Mirou Sikorovou-Putišovou. V prvej časti hovorí najmä o genius loci divadelných dielní na ulici Pri Rajčianke v Žiline. Na tejto ulici prežil detstvo a v priestoroch divadelných ateliérov sa pohybuje prakticky dodnes. Žilina je lajtmotívom celého rozprávania v tejto časti. ...

viac

Pohoda Visual Stage 1 časť

Vizuálne umenie na Pohode má už svoje stabilné miesto. Jana Močková sa rozpráva s Michalom Kaščákom, riaditeľom festivalu a s výtvarníčkou a kurátorkou Visual Stage-u Ilonou Németh o tom, ako sa výtvarné diela dostávali na festival a ako sa vyvíjal vzťah festival – súčasné umenie. V rámci série Ef ...

viac

Anton Čierny / Fagaceae

V kalendárnom roku 2022 sa Artdispečing upriamil na tvorbu dvoch doku-rozhovorov, kde výtvarník a spriaznený kunsthistorik mapujú vznik nového diela. Anton Čierny sa prezentoval v troch posledných rokoch videami s istou príbuznosťou. Videá s názvomi S láskavým dovolením môjho otca a Dutina sa v rok ...

viac

Štefan Papčo / Antigravitácia – pohyb hmoty / pohyb ducha

V kalendárnom roku 2022 sa Artdispečing upriamil na tvorbu dvoch doku-rozhovorov, kde výtvarník a spriaznený kunsthistorik mapujú vznik nového diela. Štefan Pačo a Dušan Buran sa rozprávajú o zámeroch a východiskách autora. Dušan Buran rozkrýva pozadie vzniku projektu a rozkrýva príbuznosti s ďalším ...

viac