Anton Čierny / Fagaceae

V kalendárnom roku 2022 sa Artdispečing upriamil na tvorbu dvoch doku-rozhovorov, kde výtvarník a spriaznený kunsthistorik mapujú vznik nového diela.
Anton Čierny sa prezentoval v troch posledných rokoch videami s istou príbuznosťou. Videá s názvomi S láskavým dovolením môjho otca a Dutina sa v roku 2022 uzatvárajú v trilógii, kde treťou prácou je video s názvom Fagaceae.
Práve vznik tohto diela je zachytená dokumente, kde sa v dialógu Anton Čierny a Ján Kralovič rozprávajú o zámeroch a východiskách autora. Ján Kralovič rozkrýva pozadie vzniku tohto videa ako aj technické riešenie video-záznamu a istým spôsobom dáva návod na jeho možné čítanie.
V druhom rozhovore s časovým odstupom 3-4 mesiacov sa opäť vracajú k rozhovoru, ktorý končil pred realizáciou diela. V tomto máme možnosť viac spoznať detaily samotného diela ako aj proces jeho vzniku prostredníctvom záberov kamery v teréne a postupne sa nám dotvára ideové rámcovanie s ďalšími dvoma prácami trilógie.
Vzniká tak ucelený pohľad na autorský tvorivý program Antona Čierneho tak, ako ho vidí Ján Kralovič, ktorého interpretácia je súčasťou výpovede o istej časti tvorby umelca, s dôrazom na novovznikajúce dielo.

Projekty

Rozhovory kunsthistorikov s najstaršou generáciou renomovaných výtvarníkov na Slovensku pripravený formou oral-history záznamu.

Reflexia vybranej výstavy formou video-recenzie. Prináša komentár kunsthistorika priamo v priestoroch výstavy so zábermi na diela, rozhovor s kurátorom výstavy a vystavujúcim umelcom.

Cyklus video-záznamov diskusie troch výtvarníkov a dvoch kritikov umenia na aktuálne témy v umení. Súčasťou sú aj krátke profily diskutujúcich výtvarníkov.

Séria videí, v ktorých mladší kunsthistorici diskutujú s kolegami zo staršej generácie na vybrané témy.

Prezentácia a archív doteraz publikovaných čísiel periodika o súčasnom vizuálnom umení.

Milan Bočkay 1 / Milan B.

Rozhovor Milana Bočkaya s Vladimírom Kordošom, Egonom Gálom a Jaroslavom Daniškom o atmosfére na SŠUP v Bratislave v 60-tych rokoch. O Rudolfovi Filovi, pedagógovi a výtvarníkovi a kultúrnych fenoménoch, ktoré ovplyvnili autora a diskutuje o nich.

viac

Štefan Balázs 1 / Pomedzi ideológiou

Slovenský výtvarník Štefan Balázs v rozhovore s kunsthistoričkou Alenou Vrbanovou o jeho štúdiu na VŠVU v Bratislave a neskôr prvé roky tvorby v Rimavskej Sobote. Inšpirácia post-modernou, bad painting, neoexpesionizmom a v tom čase progresívnejšou Budapešťou.

viac

Miroslav Nicz 1 / Komprimované obdobie diania 1990 – 1994

Výtvarník Miroslav Nicz v rozhovore s Mirou Sikorovou-Putišovou. Témami prvej časti je mapovanie začiatkov pôsobenia autora v Nitre p oNežnej revolúcii – spolupráce s Divadelnou Nitrou a Nitrianskou galériou, pôsobenie na Pedagogickej fakulte a zakladanie Umeleckej besedy v Nitre.

viac

Ján Budaj / Samizdatmi prelomiť geto

Príbeh umenia v čase totality v podaní Jána Budaja. O tom, ako byť slobodní v neslobode a návod, ako samizdatmi prelomiť geto, miesto, ktoré je dusené ideológiou a štátnou mocou. Ján Budaj sa v rozhovore s Michalom Moravčíkom a Mirou Keratovou rozpráva o svojich projektoch – výtvarných, konceptuálny ...

viac