Veronika Rónaiová
Výmena

2010, maľba

Recenzie na dielo: Výmena

Recenzie na autora: Veronika Rónaiová