Sabina Jankovičová
Vrstvenie

Inštalácia Podivná figúra obsahuje obraz Pamäť extázy spolu s maľbou a kresbou (kolážou) na stene (tu reprodukované) a obraz Na zastávke s jeho aktuálnou interpretáciou v maľbe a kresbe na stene. Samotný obraz Pamäť extázy je maľbou, kresbou a kolážou na PC printe. Celá inštalácia je znova zobrazením uvažovania autorky o priestore, o realite a ilúzii, o výtvarnom diele, o jeho zmysle, o mieste výtvarného umelca v galérii, súčasnom svete, je to uvažovanie o vlastnej tvorbe a sebe samej. Autorka nám ponúka intímny pohľad na svoju tvorbu, zviditeľňuje vlastnú reflexiu, prehodnocovanie vlastnej tvorby, minulých diel. Znova ich prekresľuje, na plátno, na stenu, na papier, umiestňuje ich do nových vzťahov v súčasnosti, dáva im novú podobu aj význam.

Vrstvenie, prelínanie, prekrývanie - obrazov, minulosti a súčasnosti, diela a reálneho priestoru.
Podivná figúra na stene, tmavá postava, neidetifikovateľná a tajomná, mimo obrazu, ale prekrytá kresbou je nositeľom pridaného napätia. Je súčasťou celku, ale zároveň sa z neho vyčleňuje, uniká, vstupuje do steny akoby na odchode. Je to samotná autorka, ale aj divák, oddelená/ý ale zároveň spojená/ý s dielom. Ide o vizuálne znázornenie vzťahu autor-dielo, divák-dielo, autor-dielo-divák, autor-dielo-divák-galerijný priestor atď.