Sabina Jankovičová

Vrstvy reality

Alžbeta Malcová patrí k tým menej známym, z dôvodu pôsobenia mimo centra a z dôvodu (od)vážnej odlišnosti tvorby od aktuálne oceňovaného dominantného prejavu mladej slovenskej maľby. Autorka si zvolila svoju cestu - zachytáva vo svojich obrazoch výjavy každodennej banálnej reality. Tým, že upriamu ...

Vek nevinnosti, čas totality.

Tvorba Lucie Nimcovej sa vyznačuje vnútornou konzistentnosťou, jasným zámerom a premysleným spôsobom prezentovania zvolených ideí. Témou autorky sa od počiatku stala pamäť, archeológia miesta a ľudí, ktorí v ňom žijú. Autorka sa vyhýba abstraktným kategóriám, vyberá si celkom konkrétny cieľ. Vo svoj ...

Slobodný výber

Double Coding je ďalší z projektov Lucie Nimcovej reflektujúci našu minulosť, tento raz cez analýzu hotového filmového materiálu. Autorka si pozrela 40 trezorových filmov, zakázaných z rôznych dôvodov. Zistila, že nie je možné nájsť žiadnu logiku v odôvodneniach cenzorov. Každý z filmov mohol byť za ...

Tradície dnes

Lucia Nimcová sa zaoberá vo svojich dielach prevažne vzťahom spoločnosti k vlastnej minulosti, ale nevyhýba sa ani aktuálnej spoločenskej kritike. Patrí k autorom, ktorí sa neboja zaujať postoj a prostredníctvom svojich diel vyjadruje svoj názor, či už ide o dokumentárnu fotografiu, kde len zachytáv ...

Z mesta von

Ďalší z obrazov umenovednej série s klasickou témou dejín umenia, podľa ktorej sa dalo očakávať, čo bude spodobovať. Napriek tomu, že obraz nevyzerá veľmi nevinne, v ďalšom čítaní ukazuje nekonečne silný romantizmus autora. „Z mesta von“, na rozkvitnutú lúku, do raja, vykresľuje autor tento raz pria ...

Ondruš a kunsthistorici

Posledná individuálna výstava Igora Ondruša na jeseň 2009 ukázala, že sa autor zacyklil v niekoľkých témach a neposúva sa ďalej. Pornografických slečien bolo na výstave priveľa a nedosahovali úroveň diel spred niekoľkých rokov, keď každá maľba prinášala kritiku zabehaných spoločenských mechanizmov a ...

Bivak

Tvorba Štefana Papča je v súčasnom mladom slovenskom umení skôr ojedinelá. Je totiž silným previazaním osobného života s tvorbou, vzájomného prenikania, prerastenia takpovediac intímneho sveta autora do profesionálneho prejavu. Mladé umenie na Slovensku, najmä súčasná maľba sa prejavuje najmä odosob ...

Intenzívne

Toto dielo Štefana Papča v sebe nesie zhustenú esenciu celej jeho tvorby. Je tu prítomná práca s priestorom, modifikovanie reality, previazanie života a diela, osobné zdieľanie vlastnej skúsenosti, symbolický odkaz. Navyše tento raz si Papčo okrem prírody (hôr) privlastňuje už existujúce dielo, do k ...

Dialóg

Veronika Rónaiová používa hyperrelistický vyjadrovací jazyk, napriek tomu ju nie je možné jednoducho zaradiť k maliarskemu hyperrealizmu v kontexte slovenskej maľby. Predovšetkým jej tvorba z posledných rokov už dávno prekračuje hranice (hyperrelistickej) maľby. Pôvodný prostriedok vyjadrenia, fotor ...

Čo je skutočnosť

Slovenský mýtus je dielo s viacnásobným privlastnením, citáciou diel iných autorov, ako je to pre Veroniku Rónaiovú typické. Autorka zobrazuje (privlastňuje si) reálnu výstavu, do ktorej vstupuje samozrejme vlastným videním. Obraz vniká na základe určitej manipulácie skutočnosti, aj keď vyzerá absol ...

Vrstvenie

Inštalácia Podivná figúra obsahuje obraz Pamäť extázy spolu s maľbou a kresbou (kolážou) na stene (tu reprodukované) a obraz Na zastávke s jeho aktuálnou interpretáciou v maľbe a kresbe na stene. Samotný obraz Pamäť extázy je maľbou, kresbou a kolážou na PC printe. Celá inštalácia je znova zobrazení ...

Open Mind

Dorota Sadovská sa zdanlivo drží tradičných médií, ale rada prekračuje ich hranice. Svojimi plátnami cielene v galerijnom priestore tvorí prostredia a inštalácie. Tradičný formát závesného obrazu jednoducho rozširuje – závesný obraz môže byť zavesený rôznym spôsobom. Podobne postupuje aj v médiu f ...

Viditeľný rozpor

Transkripcia je zo série diel, v ktorých Ján Triaška prekrýva svoje maľby komentármi k nim. Jeho zásah je teda deštruktívny, podčiarknutý ešte aj samotnými negatívnymi výrokmi. Ján Triaška je autorom, ktorý sa tvrdohlavo drží svojej cesty a jeho maľba teda vybočuje z radu mladej súčasnej maľby pest ...

Zážitok tvorenia

Knižnica Jaroslava Vargu je dielom, ktoré provokuje diváka k reakcii, vyzýva ho k participácii na „tvorbe“ diela. Je to divák, kto ovplyvní jeho konečnú podobu. Sám autor poskytuje prázdnu šablónu, rámec, v ktorom sa odohraje príbeh. Autor môže ovplyvniť len základnú formu diela, výsledné detaily sú ...

Zmysel maľby

Robert Bielik je autorom, ktorý tvorí podľa seba, bez ohľadu na to, čo je v súčasnosti aktuálne. Obdivuhodná je jeho tvrdohlavosť, s akou sa vyslovuje pre svoj priamočiary spôsob maľby a a odvaha, s ktorou jednoducho prezentuje svoje postoje. Robert Bielik obhajuje konzervatívny, realistický spôsob ...

Čarodejnica a šaman

Problémom Džuppovej malieb je ch nečitateľnosť na monitore, ich plošnosť a štylizácia sa stáva maximálnou, jednotlivé vrstvy nečitateľné a celé dielo ploché. Keďže ostatné obrazy som všetky videla naživo, pociťujem iné pôsobenie tejto reprodukcie. Dielo je však typickým šifrovaným denníkovým zázna ...

Dobrovoľný koniec

Tvorba Stana Masára stojí na hre s vnímaním. Autor dostáva diváka do absurdných situácií, ktoré zdanlivo vyzerajú v poriadku, len v malom detaile niečo nesedí. Zneisťuje, pýta sa, je ironický, vtipný, hravý.Autor si privlastní banálny predmet, zväčša z interiéru ľudského obydlia. Predmet dôverne zná ...