Veronika Rónaiová
Dvojhlas, obraz v obraze

2008, maľba

Recenzie na autora: Veronika Rónaiová