Richard Gregor – Aurel Hrabušický

Koller, Filko, trochu Bartoš a potom všetci ostaní.

Témy dialógu: 
Stav umenovedných disciplín a kritiky súčasného umenia na Slovensku 
/ Radislav Matuštík, Karol Vaculík
Expozície a zbierky súčasného umenia, súkromné zbierky 
/ Danubiana, Nedbalka
Komentáre Hrabušický – Macko na hentak.sk
Budu konceptualni umelci najviac referovať o povojnovom a súčasnom umení na Slovensku?
/ Július Koller, Stano Filko, Peter Bartoš, Alex Mlynarčík, Michal Kern, Rudo Sikora, Viktor Frešo


Richard Gregor
  (*1974)

Historik, kurátor a kritik výtvarného umenia. Študoval na Trnavskej univerzite a na Karlovej univerzite v Prahe. Pracoval ako šéfkurátor Nitrianskej galérie a Galérie mesta Bratislavy, prednášal na Katedre teórie a dejín umenia Akadémie umení v Banskej Bystrici, bol nezávislým expertom na problematiku galérií Ministerstva kultúry SR. Je kurátorom viac než troch desiatok výstav doma i v zahraničí, autorom recenzií a štúdií. Založil časopis Jazdec – nástenka o súčasnom výtvarnom dianí, je autorom web-archívu www.artdispecing.sk. Bol predsedom Rady galérií Slovenska, je viceprezidentom Slovenskej sekcie Medzinárodnej asociácie kritikov AICA, členom College Art Association. Pravidelne sa zúčastňuje konferencií a seminárov, prednášal na Slovensku, v Čechách, Rakúsku, Maďarsku a v USA; získal štipendijné stáže v USA, Veľkej Británii, Dánsku a Izraeli. Bol spoluautorom a spoluorganizátorom XLVI. Medzinárodného kongresu AICA v Košiciach a Bratislave (2013). Z jeho iniciatívy sa v roku 2008 obnovila Galéria Cypriána Majerníka v Bratislave (pôvodne založená 1957). V roku 2013 vydal knihu Haberernovej oko. Postinformálna figurácia v slovenskom výtvarnom umení 60. rokov 20. storočia. V súčasnosti je šéfkurátorom Domu umenia – Kunsthalle BratislavaAurel Hrabušický

Historik a kritik vizuálneho umenia a neumenia. Študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1974–1979). V rokoch 1985 – 1990 bol dramaturgom výstavnej siene pre fotografiu v Spoločenskom dome Trnávka pri Obvodnom kultúrnom a spoločenskom stredisku Bratislava II. Od roku 1981 do roku 1989 publikoval filmové kritiky a viaceré state, venované dejinám slovenského filmu. V rokoch 1990 – 1993 bol kurátorom novozaloženej zbierky nových médií v SNG Bratislava. Od roku 1996 dodnes je kurátorom zbierky fotomédií v Slovenskej národnej galérii. Autor alebo spoluautor retrospektívnych výstav výtvarných umelcov a fotografov v SNG vrátane sprievodných publikácií (Karol Kállay, 1996, Jozef Jankovič, 1997, Viera Kraicová, 1997, Martin Martinček, 2001, Miloš Dohnány, 2004, Juraj Bartoš, 2009, Július Koller, 2010, Viliam Malík, 2013) v SNG. Je spoluautorom výstav a publikácií Slovenská fotografia 80. rokov vo výbere A. Hrabušického a V. Maceka(1989), Slovenská fotografia 60. rokov (1990), Bauhaus im Osten (1997), a ďalších v SNG: 60. roky v slovenskom výtvarnom umení (1996), Dejiny slovenského výtvarného umenia : 20. storočie (2000), Slovenská fotografia 1925–2000 (2001), Slovenské vizuálne umenie 1970–1985 (2002), Slovenský mýtus (2005), Stratený čas ? Slovensko 1969 – 1989 v dokumentárnej fotografii (2007), Slovenský obraz – antiobraz. 20. storočie v slovenskom výtvarnom umení (2008, pre Jazdiareň Pražského hradu), Rudolf Sikora. Sám proti sebe(2008), Nové Slovensko. Ťažký zrod moderného životného štýlu (2011), Zaujatí krásou. Päťdesiate roky v dokumentárnej fotografii (2013). Je autorom alebo spoluautorom monografických publikácií: Peter Rónai. In medias res (2000), Viliam Malík (2001), Tri eseje o fotografiách Ľuba Stacha (2004), Skutočná veľkosť. Malé formy Viery Kraicovej (2005), Rusíni. Tomáš Leňo. Jozef Ondzik (2011), Stano Pekár. Totálna fotografia (2012). Anton Podstraský (2013), Boris Németh. Na ceste (2013), Pavol Breier. Pastieri (2013), Ján Galanda (2014), Ľubo Stacho. Obchodná 1984 – 2014 (2014). Publikoval väčší počet štúdií, článkov, recenzií a textov iného druhu v periodických aj neperiodických tlačiach.

Efemérne dialógy 02 Angažované umenie diel 1.

Video-záznam rozhovoru Lenky Kukurovej s výtvarníčkami Pavlínou Fichta Čiernou, Ilonou Németh a výtvarníkom Petrom Kalmusom. Séria EFEMÉRNE DIALÓGY sa venuje v každom dieli istému fenoménu vizuálneho umenia. Pozvaní hostia rozoberajú tento fenomén cez tvorbu zúčastnených výtvarníkov. Vzniká tak istý ...

Efemérne dialógy 02 Angažované umenie diel 2.

Video-záznam rozhovoru Lenky Kukurovej s výtvarníčkami Pavlínou Fichta Čiernou, Ilonou Németh a výtvarníkom Petrom Kalmusom. Séria EFEMÉRNE DIALÓGY sa venuje v každom dieli istému fenoménu vizuálneho umenia. Pozvaní hostia rozoberajú tento fenomén cez tvorbu zúčastnených výtvarníkov. Vzniká tak istý ...

Efemérne dialógy 01 SOCHA Piaček, Sláviková, Zahoranský 1 časť

Video-záznam rozhovoru Jana Kraloviča a Zuzany Jakalovej s výtvarníkmi Martinom Piačekom, Ivanou Slávikovou a Dušanom Zahoranským. Séria EFEMÉRNE DIALÓGY sa venuje v každom dieli istému fenoménu vizuálneho umenia. Pozvaní hostia rozoberajú tento fenomén cez tvorbu zúčastnených výtvarníkov. Vzniká ta ...

Efemérne diaógy 01 SOCHA Piaček, Sláviková, Zahoranský 2 časť

Video-záznam rozhovoru Jana Kraloviča a Zuzany Jakalovej s výtvarníkmi Martinom Piačekom, Ivanou Slávikovou a Dušanom Zahoranským. Séria EFEMÉRNE DIALÓGY sa venuje v každom dieli istému fenoménu vizuálneho umenia. Pozvaní hostia rozoberajú tento fenomén cez tvorbu zúčastnených výtvarníkov. Vzniká ta ...

1. otvorený ateliér

Tehelná 32 19. november 1970 Milan Adamčiak (1946 – 2017), Peter Bartoš (1938), Václav Cigler (1929), Róbert Cyprich (1951 – 1996), Milan Dobeš (1929), Igor Gazdík (1943), Viliam Jakubík (1945), Július Koller (1939 – 2007), Vladimír Kordoš (1945), Ivan Kříž-Vyrubiš (1941), Otis Laubert (1946), Jur ...